W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR LI/400/2023 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec

Dz.U.Woj.Zachpom. 2023 r. poz. 896

 

UCHWAŁA NR LI/400/2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta MirosławiecNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561 i 2456) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) w ciągu co najmniej 12 miesięcy nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:

a) prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku mieszkalnego,

b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

c) prawa najmu lokalu mieszkalnego,

d) prawa własności lub współwłasności działki budowlanej;”

2) w § 7 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) wymagające szczególnego potraktowania ze względu na zasady współżycia społecznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego