W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLVII/363/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mirosławcu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mirosławcu

UCHWAŁA NR XLVII/363/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w MirosławcuNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mirosławcu z kwoty 9 426 500,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 gr.) do kwoty 9 522 500,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych 00/100 gr.) to jest o kwotę 96 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 gr.) poprzez utworzenie nowych 192 udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

§ 2. Nowoutworzone udziały w całości, tj. 192 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości określonej w § 1, obejmuje Gmina Mirosławiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca, którego upoważnia się do podjęcia wszystkich czynności prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego