W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XLII/324/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2022 r. poz. 2050

 

UCHWAŁA NR XLII/324/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r, poz. 583), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/321/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2022r, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.   

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/324/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/324/2022

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 kwietnia 2022 r.Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/321/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 kwietnia 2022r., w wyniku błędu technicznego, dodając brakujące wiersze działu 754 rozdziału 75495 paragraf 3030 na kwotę 31.000,00 zł, zgodnie z treścią uchwały.

Załącznik do niniejszej uchwały na zwiększenie wydatków budżetowych stanowi prawidłowy załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/321/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 kwietnia 2022r., z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zadania na rzecz pomocy Ukrainie realizowane przez Urząd Miejski i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu, ogółem w kwocie 101.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583 (rozdział 75495 § 3030) w wysokości 31.000,00 zł,

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, z art. 29-30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu" wg zapotrzebowania na miesiąc marzec i na kwiecień 2022r. (rozdział 85295 § 3110) w wysokości 13.000,00 zł,

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i koszty obsługi, z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, wg zapotrzebowania na miesiąc marzec i na kwiecień 2022r. (rozdział 85395 § 3110) w wysokości 27.000,00 zł,

- finansowanie świadczeń rodzinnych, z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Dz.U. poz. 583, wg zapotrzebowania na miesiąc kwiecień 2022r. (rozdział 85595 § 3110) w wysokości 30.000,00 zł.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego