W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXVI/280/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznego

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznego

Treść

UCHWAŁA NR XXXVI/280/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałcz na realizację zadania publicznegoNa podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomocy finansowej Gminie Wałcz z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: "Remont kładki drewnianej na rz. Piławka".

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok w wysokości 18 450,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł i 00 gr.).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczania środków określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Wałcz a Gminą i Miastem Mirosławiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego