W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu

Treść

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi WałeckiemuNa podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/253/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:   

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu w 2021r. w formie przekazania kruszywa łamanego 31,5/50,0 mm (tłuczeń kolejowy) o wartości 258 300,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta zł 00 gr.) z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim”.     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego