W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXII/252/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego

Treść

UCHWAŁA NR XXXII/252/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego


Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego - wkład własny na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020 - 2022" w 2021 r.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2021 rok w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100 gr.).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Wałeckim a Gminą i Miastem Mirosławiec.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane