W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXX/239/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN Zachodniopomorskie" sp. z o.o.

Treść

UCHWAŁA NR XXX/239/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" sp. z o.o.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 33m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na złożenie przez Burmistrza Mirosławca wniosku do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


Załącznik do uchwały Nr XXX/239/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

 

                                                                  Mirosławiec, dnia .........................

Burmistrz Mirosławca

Piotr Pawlik

ul. Wolności 37 

78-650 Mirosławiec 

                                                     Pan Jarosław Gowin

                                                     Wiceprezes Rady Ministrów 

                                                     Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

                                                      za pośrednictwem

                                                     Pana Bartłomieja Druzińskiego

                                                     Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości 

                                                     na adres: Krajowy Zasób Nieruchomości

                                                     ul. Nowy Świat 19 00-029 Warszawa

                                             W N I O S E K

Działając na podstawie art. 33 m ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 11; zwaną dalej „ustawą”) wnoszę o:

udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN -Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stosownie do dyspozycji art. 33 m ust. 2 ustawy wskazuję, co następuje:

1) wysokość planowanego wkładu pieniężnego Gminy i Miasta Mirosławiec związanego z realizacją opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
2) wysokość wnioskowanego wsparcia na realizację opisanego wyżej działania wynosi 3 mln (słownie: trzy miliony) złotych;
3) objęcie udziałów nastąpi w terminie do sześciu miesięcy od otrzymania wnioskowanego wsparcia;
4) numer rachunku bankowego, na który ma być wypłacone wsparcie:

Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie Oddział w Mirosławcu

23 8941 1032 0092 2937 2000 0050

Ponadto informuję, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie utworzona z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy.
Do niniejszego wniosku, zgodnie z wymogiem art. 33m ust. 4 ustawy, dołączam Uchwałę Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XXX/239/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane