W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2021 r. poz. 8


UCHWAŁA NR XXVI/212/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 38.998,10 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 o kwotę 45.928,41 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 96.412,34 zł, zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/206/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 listopada 2020 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r., stanowiący załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 32.961.748,69 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 9.236.186,45 zł,

b) wydatkami w kwocie 36.540.926,72 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 9.236.186,45 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.579.178,03 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych, wolnych środków oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr CzechZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/212/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/212/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/212/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/212/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik4.pdf

Powiadom znajomego