W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVI/211/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Treść

UCHWAŁA NR XXVI/211/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026, wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy i Miasta Mirosławiec, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 

1. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Upoważnia się Burmistrza Mirosławca do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr CzechZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/211/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/211/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/211/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zalacznik3.pdf

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane