W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XX/177/2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.U.Woj.Zachpom. 2020 r. poz. 3094


UCHWAŁA NR XX/177/2020

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych świadczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 2 i 4, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 35,00 zł za 1m³. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec, za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny: 

1) worek lub kosz uliczny o pojemności 35l – 6,48 zł,

2) worek o pojemności 60l – 12,96 zł,

3) kosz uliczny o pojemności 70l – 12,96 zł,

4) worek o pojemności 120l – 18,36 zł,

5) pojemnik o pojemności 120l – 27,00 zł,

6) pojemnik o pojemności 240l – 54,00 zł,

7) pojemnik o pojemności 1100l – 162,00 zł,

8) kontener o pojemności 5 m3 – 540,00 zł

9) 9) kontenery o pojemności 7m³ - 756,00 zł.

§ 3. Określa się podwyższone stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) worek i kosz uliczny o pojemności 35l – 12,96 zł,

2) worek o pojemności 60l – 25,92 zł,

3) kosz uliczny o pojemności 70l – 25,92 zł,

4) worek o pojemności 120l – 37,92 zł,

5) pojemnik o pojemności 120l – 54,00 zł,

6) pojemnik o pojemności 240l – 108,00 zł,

7) pojemnik o pojemności 1100l – 324,00 zł,

8) kontener o pojemności 5 m3 – 1080,00 zł

9) kontenery o pojemności 7m³ - 1512,00 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/125/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   


Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane