Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XIII/140/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz § 32 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

1) plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Komisji stałych Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/140/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu  na 2020 rok

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1)     Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności w 2019 roku.

 

2.

 

Luty

1)     Informacja nt. realizacji w 2019 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

 

ZECWiK w Mirosławcu

 

3.

Marzec

1)     Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca

4.

 

Kwiecień

1)     1) Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Burmistrz Mirosławiec

 

 

5.

Maj

1)     Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca

 

 

6.

 

 

Czerwiec

1)     Zapoznanie się:

- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

- z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;

- ze sprawozdaniem finansowym;

- z informacją o stanie mienia gminy;

- wypracowanie stanowiska Komisji.Burmistrz Mirosławca

7.

Sierpień

1)     Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą użytkowania wieczystego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2)     Wizja lokalna Gminy Mirosławiec – przegląd prowadzonych inwestycji w 2020 roku.

Burmistrz Mirosławca

8.

Wrzesień

1)     Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku.

Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1)     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2021 rok.

Burmistrz Mirosławca

10.

Listopad

1)     Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta  Mirosławiec na 2021 rok.

Burmistrz Mirosławca

 

11.

Grudzień

1)     Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku.

2)     Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/140/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej  na 2020 rok

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1)     Informacja na temat kalendarza imprez Ośrodka Kultury w Mirosławca na 2020 rok.

2)     Informacja na temat bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, świetlice).

3)     Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności w 2019 roku.

Dyrektor Ośrodka Kultury

Dyrektorzy placówek oświatowych

2.

 

Luty

1)     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2019 r.

 

Burmistrz Mirosławca

 

3.

Marzec

1)     Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

2)     Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020  rok.

Burmistrz Mirosławca

4.

 

Kwiecień

1)     Sprawozdanie z działalności w 2019 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

2)     Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

3)     Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

4)     Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

 

 

 

 

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

 

 

5.

Maj

1)     Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Burmistrz Mirosławca

 

 

6.

 

 

Czerwiec

1)     Zapoznanie się:

- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;

- z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;

- ze sprawozdaniem finansowym;

- z informacją o stanie mienia gminy;

- wypracowanie stanowiska Komisji.

2) Sprawozdanie z realizacji Uchwały XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.Burmistrz Mirosławca

7.

Sierpień

1)     Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku.

Dyrektor PUP w Wałczu

8.

Wrzesień

1)     Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku.

Burmistrz Mirosławca

9.

Październik

1)     Raport z monitoringu w 2019 roku Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

10.

Listopad

1)     Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2)      Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

3)     Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

 

 

Burmistrz Mirosławca

 

11.

Grudzień

1)     Podsumowanie pracy Komisji w 2020 roku.

2)     Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.

Komisja Polityki Społecznej

 Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij