Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVI/99/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XVI/99/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 29 listopada 2000 r.

w sprawie lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) oraz art. 4 ust.1 i art. 5 dekretu z dnia 02.08.1951 r. o targach i targowiskach (Dz.U.nr 41 poz. 312 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, w szczególności z ręki, koszów, stoisk, przyczep i pojazdów samochodowych.

§ 2. 

1. Ustala się lokalizację targowiska miejskiego na terenie miasta Mirosławiec przy ul. Spokojnej (przy Domu Handlowym Plus).

2.  Uchwala Regulamin Targowiska Miejskiego, stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2000 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO

§ 1. 

1. Targowisko w Mirosławcu przy ul. Spokojnej czynne jest we wszystkie dni tygodnia od godz. 7:00 do godz. 20:00.

2. Targowisko prowadzi Gmina Mirosławiec, która wyznacza inkasenta upoważnionego do inkasa opłaty targowej.

§ 2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są wszystkie osoby fizyczne i prawne.

§ 3. 

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:

a)  napojów alkoholowych;

b)  nafty, benzyny, oleju napędowego, trucizn i środków leczniczych;

c)  broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych;

d)  przedmiotów ekwipunku wojskowego i policyjnego;

e)  obiegowych banknotów i monet zagranicznych oraz papierów wartościowych;

f)  mięsa i jego przetworów za wyjątkiem konserw;

g)  innych produktów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zabrania się prowadzenia na targowisku sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów z wyjątkiem losów loterii książkowych.

3. Zabrania się handlu bydłem, końmi, trzodą chlewną, drobiem.

§ 4. 

1. Osoby prowadzące handel na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska oraz przepisów przeciwpożarowych.

2. Miejsce sprzedaży wyznacza inkasent targowiska stosownie do opłacanej opłaty targowej.

3. Inkasent czuwa nad przestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu i wydaje polecenie ustne i pisemne zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

4. Miejsce sprzedaży nie może być wyznaczone na jezdni, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący ruch pieszy lub kołowy.

5. Zabrania się samodzielnie zajmować inne miejsca niż wyznaczone przez inkasenta.

6. Wszystkie stoły prywatne, podesty muszą być usunięte z targowiska po zakończeniu działalności handlowej. W przypadku nie dostosowania się do powyższego, sprzęt zostanie usunięty z terenu targowiska na koszt handlującego.

7. Do obciążania namiotów stosować typowe obciążniki, które należy zabierać po zakończeniu działalności handlowej.

8. Utrzymanie czystości w czasie trwania handlu tak na zajmowanym stoisku jak również w bezpośrednim otoczeniu jest obowiązkiem osoby handlującej.

9. Zabrania się pozostawiania na targowisku po godzinach handlu wszelkiego rodzaju towarów, opakowań, odpadów.

§ 5. 

1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym ( metr, kilometr, litr i ich pochodne).

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć cechę legalizacyjną oraz być ustawione lub użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

3. Osoba prowadząca handel na terenie targowiska jest zobowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży ceny w sposób nie budzący wątpliwości.

§ 6. Sprzedaż towaru co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia bądź jest zakazany stosownie do wykazu w § 3 niniejszego regulaminu będzie wstrzymana przez inkasenta targowiska, który powiadamia równocześnie o zaistniałej okoliczności Komendanta Policji lub Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

§ 7. 

1. Inkasent targowiska pobiera od osób prowadzących handel na targowisku opłatę targową w wysokości ustalonej przez Radę Gminy i Miasta.

2. Wyłącznym dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie wystawione przez inkasenta, które należy zachować do czasu opuszczenia targowiska i okazać osobom upoważnionym przez Urząd do kontroli targowiska.

3. Osoby, które wbrew obowiązkowi nie uiszczą opłaty targowej ponoszą odpowiedzialność na podstawie przepisów ustawy karnej skarbowej z dnia 26.10.1971 r. (Dz.U. nr 22 poz. 103 ze zmian.).

4. Wykaz stawek opłaty targowej stanowi odrębny dokument znajdujący się do wglądu u inkasenta.

5. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia oraz zażalenia należy kierować do inkasenta.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij