W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XVI/93/2000 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
status uchwały unieważniona

UCHWAŁA NR XVI/93/2000

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 29 listopada 2000 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 poz. 95 ze zmian.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.(Dz.U. Nr 9 poz. 31 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych i ich części od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,32 zł.

2) od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej z wyłączeniem wiat wymienionych pod lit. a - 12,12 zł.

a) od wiat z żadnej strony nieosłoniętych ścianą związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna od 1 m² powierzchni użytkowej - 7,93 zł.

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,24 zł.

4) od pozostałych budynków lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,50 zł.

5) od budowli, ich wartości - 2%.

6) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi od 1 m² powierzchni - 0,45 zł.

7) od gruntów:

a) będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, wykorzystywane na cele rolnicze od 1 m² powierzchni - 0,03 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,09 zł.

c) pozostałych od 1 m² powierzchni - 0,08 zł.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości od budynków wymienionych w § 1 pkt 1ppkt 4 osoby z terenu gminy i miasta Mirosławiec pobierające świadczenia rentowe i emerytalne z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

§ 3. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się:

- we wsi Bronikowo -Marian Obrębski

- we wsi Hanki i Kolonia Hanki-Ryszard Haracewiat

- we wsi Jabłonowo i Jabłonkowo-Roman Gosek

- we wsi Jadwiżyn-Mieczysław Kaniaziuk

- we wsi Łowicz Wałecki-Stanisław Kozaczuk

- we wsi Piecnik-Cecylia Wilk

- we wsiToporzyk-Genowefa Grabowska. Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od nieruchomości ustala się w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Podatek od nieruchomości z terenu miasta Mirosławiec i OsiedlaXXX-lecia LLP należy wpłacać w Banku Spółdzielczym w Mirosławcu na konto Urzędu nr 80620001-2479-3601-11.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 6. Traci moc uchwała nr IX/59/1999 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 25 listopada 1999 r. r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w formie obwieszczeń.

Powiadom znajomego