Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVII/159/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2001

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2001

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXVII/159/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2001

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2001 o kwotę 505 825 zł, w tym z tytułu:

-  dotacji na zadania zlecone - 25 806 zł.

-  dotacji na zadania własne - 102 919 zł.

-  dochody własne - 377 100 zł. Zmniejsza się dochody z budżetu gminy i miasta na rok 2001 o 346 425 zł, w tym z tytułu:

-  zadania zlecone - 5 000 zł.

-  dochody własne - 341 425 zł. Załącznik nr 1 prezentuje zmiany dochodów.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe na rok 2001 o kwotę 1 188 155 zł. w tym na:

-  zadania zlecone - 25 806 zł.

-  zadania własne - 1 162 349 zł. Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy i miasta na rok 2001 o kwotę 1 028 755 zł. w tym na:

-  zadania zlecone - 5 000 zł.

-  zadania własne - 1 023 755 zł. Załącznik nr 2 prezentuje zmiany wydatków.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

a)  dochodami w kwocie - 8 432 852,50 zł.

b)  wydatkami w kwocie - 9 026 652,50 zł.

c)  wynikiem finansowym w kwocie - 593 800 zł. deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy pokryty jest kredytem bankowym.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec do dokonania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.

§ 5. Upoważnia się Zarząd do udzielenia poręczeń do kwoty nie przekraczającej 200 000.

§ 6. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 350 000 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2001.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/159/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2001 r.

D O C H O D Y

Klasyfikacja budżetowa

Plan uchwalony

Zwiększenia 

Zmniejszenia

Plan po zmianach

Ogółem dział 010

300

300


600

dz.010 rozdz.01095 § 083

300

300


600

Ogółem dział 700

653 500

7 000

86 307

574 193

dz.700 rozdz.70005 § 047

6 000

7 000


13 000

dz.700 rozdz.70005 § 075

62 500


9 000

53 500

dz.700 rozdz.70005 § 083

375 000


9 907

365 093

dz.700 rozdz.70005 § 084

200 000


65 000

135 000

dz.700 rozdz.70005 § 091

6 0006 000

dz.700 rozdz.70005 § 092

4 000


2 400

1 600

Ogółem dział 750

145 000

1 710

7 586

139 124

dz.750 rozdz.75011 § 201

71 00067 000

dz.750 rozdz.75023 § 069

3 000


1 200

3 000

dz.750 rozdz.75095 § 048

75 000


6 386

75 000

dz.750 rozdz.75056 § 201

Ogółem dzial 751

9 441,509 441,50

dz.751 rozdz.75101 § 201

866866

dz.751 rozdz.75108 § 201

8 575,508 575,50

Ogółem dział 754

2 500

300


2 800

dz.754 rozdz.75414 § 201

1 0001 000

dz.754 rozdz.75416 § 057

1 500

300


1 800

Ogółem dział 756

2 907 041

70 300

238 042

2 789 299

dz.756 rozdz.75601 § 035

30 000


6 000

24 000

dz.756 rozdz.75615 § 031

924 442


100 442

824 000

dz.756 rozdz.75615 § 032

62 600

9 400


72 000

dz.756 rozdz.75615 § 033

177 100

5 900


183 000

dz.756 rozdz.75615 § 034

3 500

400


3 900

dz.756 rozdz.75615 § 050


1 000


1 000

dz.756 rozdz.75615 § 091

9 000

5 000


14 000

dz.756 rozdz.75616 § 031

330 000


95 000

235 000

dz.756 rozdz.75616 § 032

122 000


30 000

92 000

dz.756 rozdz.75616 § 033

200200

dz.756 rozdz.75616 § 034

14 000

3 000


17 000

dz.756 rozdz.75616 § 037

11 000


5 000

6 000

dz.756 rozdz.75616 § 043

5 400

7 600


13 000

dz.756 rozdz.75616 § 044

4 1004 100

dz.756 rozdz.75616 § 045

10 300


600

9 700

dz.756 rozdz.75616 § 050

30 000

16 000


46 000

dz.756 rozdz.75616 § 091

15 000

2 000


17 000

dz.756 rozdz.75618 § 041

10 000


1 000

9 000

dz.756 rozdz.75621 § 001

1 048 3991 048 399

dz.756 rozdz.75621 § 002

150 000

20 000


170 000

Ogółem dział 758

3 668 199


9 490

3 658 709

dz.758 rozdz.75801 § 292

2 770 3762 770 376

dz.758 rozdz.75802 § 292

507 374507 374

dz.758 rozdz.75805 § 292

390 449


9 490

380 959

Ogółem dział 801

155 000

100 416


255 416

dz.801 rozdz. 80101 § 096

5 0005 000

dz.801 rozdz. 80110 § 096

60 00060 000

dz.801 rozdz. 80110 § 270


97 000


97 000

dz.801 rozdz. 80110 § 633

82 00082 000

dz.801 rozdz. 80195 § 203

8 000

3416


11 416

Ogółem dział 853

570 471

54 024


624 495

dz.853 rozdz.85314 § 201

328 620

15 000


343 620

dz.853 rozdz.85314 § 270

15 00015 000

dz.853 rozdz.85315 § 203

90 176

31 703


121 879

dz.853 rozdz.85316 § 201

21 000

921


21 921

dz.853 rozdz.85319 § 201

92 00092 000

dz.853 rozdz.85323 § 244

2 4752 475

dz.853 rozdz.85328 § 083


1 000


1 000

dz.853 rozdz.85395 § 097


600


600

dz.853 rozdz.85395 § 203

11 200

4 800


16 000

dz.853 rozdz.85395 § 270

10 00010 000

Ogółem dział 854

37 00037 000

dz.854 rozdz.85404 § 096

37 00037 000

Ogółem dział 900

75 000

271 755

5 000

341 775

dz.900 rozdz.90002 § 629


200 000


200 000

dz.900 rozdz.90015 § 201

75 000

8 175

5 000

78 175

dz.900 rozdz.90095 § 069


600


600

dz.900 rozdz.90095 § 633


63 000


63 000

RAZEM DOCHODY

8 273 452,50

505 825,00

346 425

8 432 852,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/159/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2001 r.

W Y D A T K I

Klasyfikacja budżetowa

Plan uchwalony

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianach 

Ogółem dział 010

23 900

157 060

6 000

174 960

dz.010 rozdz.01095 § 302


1 600


1 600

dz.010 rozdz.01095 § 421

10 000


4 900

5 100

dz.010 rozdz.01095 § 426

1 500


900

600

dz.010 rozdz.01095 § 430

9 400

8 150


17 550

dz.010 rozdz.01095 § 443

3 000


200

2 800

dz.010 rozdz.01095 § 453


100


100

dz.010 rozdz.01095 § 461


10


10

dz.010 rozdz.01095 § 605


147 200


147 200

Ogółem dział 600

49 000

16 300

23 550

41 750

dz.600 rozdz.60016 § 421


1 300


1 300

dz.600 rozdz.60016 § 427


11 350


11 350

dz.600 rozdz.60016 § 430

39 000


23 550

15 450

dz.600 rozdz.60016 § 605

10 000

3 650


13 650

Ogółem dział 630

28 000

2 200

7 600

22 600

dz.630 rozdz.63095 § 421

15 000


7 600

7 400

dz.630 rozdz.63095 § 430

13 000

2 200


15 200

Ogółem dział 700

785 000

110

143 650

641 460

dz.700 rozdz.70004 § 421

50 000


22 350

27 650

dz.700 rozdz.70004 § 426

280 000


46 800

233 200

dz.700 rozdz.70004 § 427

88 000


45 900

42 100

dz.700 rozdz.70004 § 430

125 000


9 600

115 400

dz.700 rozdz.70004 § 458


10


10

dz.700 rozdz.70004 § 461


100


100

dz.700 rozdz.70004 § 605

242 000


19 000

223 000

Ogółem dział 710

66 000

1 250

14 200

53 050

dz.710 rozdz.71004 § 430

44 000


12 000

32 000

dz.710 rozdz.71014 § 430

22 000


2 200

19 800

dz.710 rozdz.71014 § 458


1 250


1 250

Ogółem dział 750

1 412 622

187 452

88 272

1 511 802

dz.750 rozdz.75011 § 401

50 00050 000

dz.750 rozdz.75011 § 404

5 4005 400

dz.750 rozdz.75011 § 411

9 8009 800

dz.750 rozdz.75011 § 412

1 8001 800

Ogółem zadania zlecone

67 00067 000

dz.750 rozdz.75022 § 303

80 000


350

79 650

dz.750 rozdz.75022 § 421

10 488


3 538

6 950

dz.750 rozdz.75022 § 430

4 000


2 400

1 600

dz.750 rozdz.75022 § 441

2 000


750

1 250

dz.750 rozdz.75022 § 443


50


50

dz.750 rozdz.75023 § 302


200


200

dz.750 rozdz.75023 § 401

783 000

46 100


829 100

dz.750 rozdz.75023 § 404

54 000


500

53 500

dz.750 rozdz.75023 § 411

145 000

12 100


157 100

dz.750 rozdz.75023 § 412

22 088

1 312


23 400

dz.750 rozdz.75023 § 421

50 000

15 300


65 300

dz.750 rozdz.75023 § 426

25 000

5 800


30 800

dz.750 rozdz.75023 § 427

67 392


56 500

10 892

dz.750 rozdz.75023 § 430

17 000

87 100


104 100

dz.750 rozdz.75023 § 441

18 000

9 200


27 200

dz.750 rozdz.75023 § 443

15 000


4 300

10 700

dz.750 rozdz.75023 § 444

17 520

1 480


19 000

dz.750 rozdz.75023 § 453


3 800


3 800

dz.750 rozdz.75023 § 458


850


850

dz.750 rozdz.75023 § 461


1 600


1 600

dz.750 rozdz.75023 § 606

22 000


17 800

4 200

dz.750 rozdz.75047 § 430

2 134


2 134

0

dz.750 rozdz.75056 § 411


270


270

dz.750 rozdz.75056 § 412


37


37

dz.750 rozdz.75056 § 430


1 403


1 403

dz.750 rozdz.75095 § 410

10 00010 000

dz.750 rozdz.75095 § 430

1 0001 000

dz.750 rozdz.75095 § 441


850


850

Ogółem dział 751

9 441,50

313

313

9 441,50

dz.751 rozdz.75101 § 421

400400

dz.751 rozdz.75101 § 430

466466

dz.751 rozdz.75108 § 303

4 770,504 770,50

dz.751 rozdz.75108 § 421

2 699


313

2 386

dz.751 rozdz.75108 § 430

1 106

313


1 419

Ogółem zadania zlecone

9 441,50

313

313

7 441,50

Ogółem dział 754

66 300

32 400

28 000

70 700

dz.754 rozdz.75403 § 421


1 050


1 050

dz.754 rozdz.75412 § 303

14 000


8 500

5 500

dz.754 rozdz.75412 § 421

14 800

4 300


19 100

dz.754 rozdz.75412 § 426

2 500

1 950


4 450

dz.754 rozdz.75412 § 427

25 000


15600

9 400

dz.754 rozdz.75412 § 430

1 500

22 450


23 950

dz.754 rozdz.75412 § 441

200200

dz.754 rozdz.75412 § 443

5 000


600

4 400

dz.754 rozdz.75412 § 453


450


450

dz.754 rozdz.75412 § 445


150


150

dz.754 rozdz.75414 § 461

2 300


2 300

0

dz.754 rozdz.75495 § 421


1050


1 050

Ogółem zadania zlecone

1 000

1 000

1 000

1 000

dz.754 rozdz.75414 § 426


1 000


1 000

dz.754 rozdz.75414 § 441

1 000


1 000

0

Ogółem dział 757

30 000

45 000


75 000

dz.757 rozdz.75705 § 430

30 000

45 000


75 000

Ogółem dział 801

3 754 118

180 916

525 800

3 409 234

dz.801 rozdz.80101 § 302

122 000

5 000


127 000

dz.801 rozdz.80101 § 303

2 000

3 300


5 300

dz.801 rozdz.80101 § 401

1 357 118


240 000

1 117 118

dz.801 rozdz.80101 § 404

94 000

44 100


138 100

dz.801 rozdz.80101 § 411

237 000


6 000

231 000

dz.801 rozdz.80101 § 412

34 000


14 000

20 000

dz.801 rozdz.80101 § 421

21 700

18 800


40 500

dz.801 rozdz.80101 § 424

2 5002 500

dz.801 rozdz.80101 § 426

120 000


31 000

89 000

dz.801 rozdz.80101 § 427

4 000


3 000

1 000

dz.801 rozdz.80101 § 430

26 000

2 400


28 400

dz.801 rozdz.80101 § 441

5 500


1 500

4 000

dz.801 rozdz.80101 § 443

5 300


4 200

1 100

dz.801 rozdz.80101 § 444

80 00080 000

dz.801 rozdz.80101 § 458


43 300


43 300

dz.801 rozdz.80104 § 302

3 0003 000

dz.801 rozdz.80104 § 401

22 000


9 000

13 000

dz.801 rozdz.80104 § 404

2 000


2 000

0

dz.801 rozdz.80104 § 411

5 000


5 000

0

dz.801 rozdz.80104 § 412

1 000


800

200

dz.801 rozdz.80104 § 421

1 000


1 000

0

dz.801 rozdz.80104 § 424

600


600

0

dz.801 rozdz.80104 § 430

400


400

0

dz.801 rozdz.80104 § 444

2 0002 000

dz.801 rozdz.80110 § 302

35 000

6 000


41 000

dz.801 rozdz.80110 § 303

1 000

1 000


2 000

dz.801 rozdz.80110 § 401

390 000


43 000

347 000

dz.801 rozdz.80110 § 404

24 000


1 000

23 000

dz.801 rozdz.80110 § 411

70 000


39 000

31 000

dz.801 rozdz.80110 § 412

10 000


5 000

5 000

dz.801 rozdz.80110 § 421

4 000


1 000

3 000

dz.801 rozdz.80110 § 424

3 500


3 000

500

dz.801 rozdz.80110 § 426

20 000

1 000


21 000

dz.801 rozdz.80110 § 427

5 000


2 500

2 500

dz.801 rozdz.80110 § 430

4 000


800

3 200

dz.801 rozdz.80110 § 441

1 500

400


1 900

dz.801 rozdz.80110 § 443

2 000


1 000

1 000

dz.801 rozdz.80110 § 444

20 00020 000

dz.801 rozdz.80110 § 458


16 200


16 200

dz.801 rozdz.80110 § 605

715 000


58 000

657 000

dz.801 rozdz.80113 § 430

107 000

20 300


127 300

dz.801 rozdz.80114 § 303


3 000


3 000

dz.801 rozdz.80114 § 401

125 000


27 000

98 000

dz.801 rozdz.80114 § 404

10 000

1 000


11 000

dz.801 rozdz.80114 § 411

24 000


14 000

10 000

dz.801 rozdz.80114 § 412

4 000


2 000

2 000

dz.801 rozdz.80114 § 421

16 000


9 000

7 000

dz.801 rozdz.80114 § 427


100


100

dz.801 rozdz.80114 § 426


5 600


5 600

dz.801 rozdz.80114 § 430

2 000

2 000


4 000

dz.801 rozdz.80114 § 441

2 000


1 000

1 000

dz.801 rozdz.80114 § 443


1 000


1 000

dz.801 rozdz.80114 § 444

3 0003 000

dz.801 rozdz.80114 § 458


3 000


3 000

dz.801 rozdz.80195 § 303


300


300

dz.801 rozdz.80195 § 444

8 000

3 116


11 116

Ogółem dział 851

124 000

20 436

22 672

121 764

dz.851 rozdz.85121 § 411


1 550


1 550

dz.851 rozdz.85121 § 412


250


250

dz.851 rozdz.85121 § 421

3 000


1 800

1 200

dz.851 rozdz.85121 § 426

30 000


1 300

28 700

dz.851 rozdz.85121 § 430

16 000

1 600


17 600

dz.851 rozdz.85121 § 453


3 850


3 850

dz.851 rozdz.85154 § 303

3 000


1 024

1 976

dz.851 rozdz.85154 § 421

30 000


16 172

13 828

dz.851 rozdz.85154 § 430

38 500

13 186


51 686

dz.851 rozdz.85154 § 441

2 000


1 343

657

dz.851 rozdz.85154 § 443

1 500


1 033

467

Ogółem dział 853

1 001 471

167 643

55 998

1 113 116

dz.853 rozdz.85314 § 311

76 688


850

75 838

dz.853 rozdz.85315 § 311

310 176

90 924


401 100

dz.853 rozdz.85319 § 302

255

200


455

dz.853 rozdz.85319 § 401

56 600


4 214

52 386

dz.853 rozdz.85319 § 404

3 965

100


4 065

dz.853 rozdz.85319 § 411

10 85010 850

dz.853 rozdz.85319 § 412

1 585

200


1 785

dz.853 rozdz.85319 § 421

6 000


2 000

4 000

dz.853 rozdz.85319 § 430

7 908

7 600


15 508

dz.853 rozdz.85319 § 441

1 000


600

400

dz.853 rozdz.85319 § 441

100100

dz.853 rozdz.85319 § 444

1 707


621

1 086

dz.853 rozdz.85328 § 401

12 610

590


13 200

dz.853 rozdz.85328 § 404

912912

dz.853 rozdz.85328 § 411

2 800


400

2 400

dz.853 rozdz.85328 § 412

400400

dz.853 rozdz.85328 § 430

1 999


855

1 144

dz.853 rozdz.85328 § 444

621621

dz.853 rozdz.85395 § 311

61 200

5 650


66 850

Ogółem zadania własne

557 376

105 264

9 540

653 100

dz.853 rozdz.85313 § 443

30 120


30 120

0

dz.853 rozdz.85314 § 311

262 500

31 338


293 838

dz.853 rozdz.85314 § 411

36 000


1 534

34 466

dz.853 rozdz.85314 § 443


30 120

14 804

15 316

dz.853 rozdz.85316 § 311

21 000

921


21 921

dz.853 rozdz.85319 § 302

255255

dz.853 rozdz.85319 § 401

67 40067 400

dz.853 rozdz.85319 § 404

3 9653 965

dz.853 rozdz.85319 § 411

12 05012 050

dz.853 rozdz.85319 § 412

1 6151 615

dz.853 rozdz.85319 § 421

760760

dz.853 rozdz.85319 § 430

3 1493 149

dz.853 rozdz.85319 § 441

1 0001 000

dz.853 rozdz.85319 § 443

100100

dz.853 rozdz.85319 § 444

1 7061 706

dz.853 rozdz.85323 § 311

2 2002 200

dz.853 rozdz.85323 § 430

275275

Ogółem zadania zlecone

444 095

62 379

46 458

460 016

Ogółem dział 854

522 000

54 350

53 800

522 550

dz.854 rozdz.85401 § 302

3 000


2 000

1 000

dz.854 rozdz.85401 § 401

31 000


14 000

17 000

dz.854 rozdz.85401 § 404

3 000

1 000


4 000

dz.854 rozdz.85401 § 411

7 000


5 000

2 000

dz.854 rozdz.85401 § 412

1 000


800

200

dz.854 rozdz.85401 § 424

1 000


1 000

0

dz.854 rozdz.85401 § 444

2 0002 000

dz.854 rozdz.85404 § 261

347 000

44 050


391 050

dz.854 rozdz.85495 § 302

5 000


2 000

3 000

dz.854 rozdz.85495 § 401

91 000


15 000

76 000

dz.854 rozdz.85495 § 404

7 000

2 000


9 000

dz.854 rozdz.85495 § 411

17 000


12 000

5 000

dz.854 rozdz.85495 § 412

3 000


2 000

1 000

dz.854 rozdz.85495 § 421


200


200

dz.854 rozdz.85495 § 426


4 300


4 300

dz.854 rozdz.85495 § 430


500


500

dz.854 rozdz.85495 § 444

4 0004 000

dz.854 rozdz.85495 § 458


2 300


2 300

Ogółem dział 900

566 400

322 175

53 900

834 675

dz.900 rozdz.90003 § 422

5 000


4 300

700

dz.900 rozdz.90003 § 430

37 000


3 400

33 600

dz.900 rozdz.90004 § 421

6 000

500


6 500

dz.900 rozdz.90004 § 430

11 000


6 500

4 500

dz.900 rozdz.90015 § 426

134 000

8 175

33 000

109 175

dz.900 rozdz.90015 § 430

43 000


5 500

37 500

dz.900 rozdz.90015 § 458


3 050


3 050

dz.900 rozdz.90095 § 411


2 200


2 200

dz.900 rozdz.90095 § 412


400


400

dz.900 rozdz.90095 § 421

10 000


1 200

8 800

dz.900 rozdz.90095 § 426


250


250

dz.900 rozdz.90095 § 430

25 400

4 600


30 000

dz.900 rozdz.90095 § 605

295 000

303 000


598 000

Ogółem dział 921

362 000

550

5 000

362 000

dz.921 rozdz.92109  § 255

362 000362 000

Ogółem dział 926

67 000

550

5 000

62 000

dz.926 rozdz.92695 § 263

67 000


5000

62 000

dz.926 rozdz.92695 § 430


550


550

RAZEM WYDATKI

8 867 252,50

1 188 155,00

1 028 755

9 026 652,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/159/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2001 r.

Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E na rok 2001

Lp.

Dział

Rozdział

Rodzaj zadania

Plan uchwalony

Zwiększenia

Zmniejszenie

Plan po zmianach

I

10

1095

Hydrofornia Jabłonowo -Piecnik


147 200


147 200

II

600

60016

Drogi

10 000

3 650


13 650
modernizacja dróg miejsko-gminnych

III

700

70004

Gospodarka mieszkaniowa

242 000


19 000

223 000
wymiana pokryć dachowych budynków komunalnych, elewacje budynków komunalnych

IV

900

90095

Chodniki

45 000


13 000

32 000

V

801

80110

Oświata

715 000


58 000

657 000
rozbudowa Gimnazjum w Mirosławcu

VI

750

75023

Administracja samorządowa

22 000


17 800

4 200
zakup środków trwałych, remont siedziby Urzędu

VII

900

90095

Kanalizacja sanitarna

250 000

195 000


445 000
      

kanalizacja w mieście Mirosławiec

       

VIII

900

90095

Wysypisko komunalne


108 000


108 000

IX

900

90095

Oczyszczalnia ścieków


10 500


10 500

X

900

90095

Gazyfikacja


2 500


2 500OGÓŁEM


1 284 000

466 850

107 800

1 643 050

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij