Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVII/157//2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/113/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/113/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXVII/157//2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/113/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.nr 13 poz. 74 ze zmian.) i art. 118 ust. 3ustawy o finansach publicznych (Dz.U. nr 115 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/113/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania wprowadza się następujące zmiany:

1.  Dodaje się w § 1 pkt 2 literę h w brzmieniu: "ochrony przeciwpożarowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do zadań własnych Gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, a w szczególności zadanie własne gminy obejmują m. in. sprawy ochrony przeciwpożarowej (art. 7 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym). Zadanie to Gmina realizuje przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej, która funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U z dnia 11 września 1991 r.). Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach). Ponieważ ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( art. 5) nie zalicza stowarzyszeń do "sektora finansów publicznych", więc przekazywanie dotacji może się odbywać na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych - "Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa w drodze chwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zapewniając jawność postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia".

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij