Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVI/150/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny jeziora "Okoninek" położonego na terenie Gminy Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uznania za użytek ekologiczny jeziora "Okoninek" położonego na terenie Gminy Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXVI/150/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 29 listopada 2001 r.

w sprawie uznania za użytek ekologiczny jeziora "Okoninek" położonego na terenie Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) w związku z art. 30, art. 34 i art. 37 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114 poz. 492 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta Mirosławiec uchwala:

§ 1. 

1. Uznaje się za użytki ekologiczne naturalny zbiornik wodny p.n. "Jezioro Okoninek", wpisany do rejestru gruntów jako działka nr 384, obręb nr 30 Hanki, o pow. 32,73 ha, oznaczony jako "wody stojące", położony na terenie Gminy Mirosławiec, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie.

2.  Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa a Zarząd sprawuje Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Mirosławiec.

3.  Celem powołania użytku ekologicznego jest ochrona jeziora -naturalnego zbiornika wodnego będącego miejscem lęgowym ptactwa wodnego.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 zabrania się:

1)  wysypywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

2)  zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,

4) wylewanie gnojownicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

W dniu 2001.10.10 Nadleśnictwo MIrosławiec zwróciło się z pismem zn spr. ZG-732/2001 do Rady Gminy i Miasta Mirosławiec o uznanie za użytki ekologiczne "jeziora Okoninek".

Nadleśnictwo motywuje uznanie wskazanych gruntów za użytki ekologiczne z uwagi na konieczność "zachowania bioróżnorodności lasu rozumianego jako ekosystem, którego integralną częścią są zarówno zbiorowiska roślinne, populacje zwierzęce jak i składniki przyrody nieożywionej (jakość gleby, stosunki wodne, ukształtowanie terenu), które je kształtują. Jezioro te z racji swojego charakteru i położenia nie nadaje się do zagospodarowania turystycznego i i intensywnej gospodarki rybackiej. Stanowi natomiast ważny element ekosystemu leśnego poprzez znaczący wpływ na kształtowanie poziomu wód gruntowych. Przez znaczną powierzchnię wraz z pobliskimi łąkami jest również ważnym elementem retencji wodnej, stanowi naturalną zlewnię wód opadowych i rezerwuar wody pitnej w okresie letnim. Jest miejscem lęgowym ptactwa wodnego i ma poważny wpływ na kształtowanie się pobliskiej fauny i flory".

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij