W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXV/145/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 19 października 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXV/145/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 19 października 2001 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 poz. 95 ze zmian.) oraz art. 10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (D.U.Nr 9 poz. 31 z późn. zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od środków transportowych na 2002 r. na terenie gminy i miasta Mirosławiec:

1) od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:

a) do 15 miejsc - 384,00 zł

b) powyżej 15 do 30 miejsc - 690,00 zł.

c) powyżej 30 miejsc - 1 500,00 zł.

2)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 600 zł.

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 500 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 600 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 500 zł.

b) powyżej 5,5, t do 9 t włącznie:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 990 zł.

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 800 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 990 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 800 zł.

c) powyżej 9 t:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 1200 zł.

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 1000 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 1200 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 1000 zł.

3) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 t:

- posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą:

a)  nie mniej niż 12 t i mniej niż 14 t-1200 zł.

b)  nie mniej niż 14 t i mniej niż 18 t-1320 zł.

- posiadających 3 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą:

a)  nie mniej niż 15 t i mniej niż 19-1420 zł.

b)  nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t-1552 zł.

c)  nie mniej niż 23 t i mniej niż 26 t-1724 zł.

- posiadających 4 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą:

a)  nie mniej niż 23 t i mniej niż 27 t-1800 zł.

b)  nie mniej niż 27 t i mniej niż 32 t-2124 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do poniżej 12 t:

a) o nacisku na siodło ciągnika do poniżej 12 t:

- wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 1400 zł.

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 1200 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 1400 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 1200 zł.

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa):

- równej 12 t do 36 t włącznie:

a) posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t-1500 zł.

b) posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t i mniej niż 40 t-1560 zł.

- powyżej 36 t:

a) posiadający 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 36 t i mniej niż 40 t-1678 zł.

b) posiadających 3 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów niemniej niż 36 t i mniej niż 44 t-2207 zł.

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj a dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie-500 zł. wyprodukowanych po roku 1991 włącznie-600 zł.

7)  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych z działalnością rolnicza przez podatnika podatku rolnego:

a) posiadających 1 oś jezdną oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t i mniej niż 28 t-600 zł.

b) posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów:

-  nie mniej niż 23 t i mniej niż 33 t-736 zł.

-  nie mniej niż 33 t i mniej niż 44 t-1472 zł.

c) posiadających 3 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 36 t i mniej niż 44 t-1550 zł.

§ 2. 

1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

a)  samochody Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy i miasta Mirosławiec,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/95/2000 Rady Gminy i MIasta w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2002 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego