Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXVII/158/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 8 września 2001 r. w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2002

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2002

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXVII/158/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 8 września 2001 r.

w sprawie ustalenia planów pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na rok 2002

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Pracy Rady Gminy i Miasta Mirosławiec i jej stałych komisji na 2002 r. zgodnie z brzmieniem załączników nr 1 do nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym stałych komisji Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2001-12-28

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 8 września 2001 r.

Plan sesji Rady Gminy i Miasta Mirosławiec na 2002 r.

Termin

Tematyka

Uwagi

Luty

1. Uchwalenie budżetu na 2002 r.

Zarząd

2.Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 r.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kwiecień

1. Ocena wykonania budżetu za 2001 r. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Gminy i Miasta.

Komisja Rewizyjna RIO

2. Informacja na temat przeciwdziałania patologii, narkomanii, alkoholizmowi na terenie gminy i miasta i działania podejmowane przez Policję, Straż Miejską, służbę zdrowia.

Zarząd, Policja, Straż Miejska, Komisja Alkoholowa

Czerwiec

1. Ocena utrzymania porządku na terenie miasta i gminy.

Zarząd

2. Informacja na temat realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w mieście.

3. Stan przygotowania gminy do sezonu letniego.

Dyrektor

Wrzesień

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze.

Skarbnik

2. Sprawozdanie stałych komisji z działalności za czas kadencji.

Komisje

3. Sprawozdanie Zarządu ze swojej działalności za czas 4 letniej kadencji.

Zarząd

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z 4 letniej kadencji.

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2001-12-28

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 8 września 2001 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2002

Termin

Tematyka

Uwagi

Styczeń

1. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

UGiM

2. Omówienie budżetu na rok 2002

Skarbnik

Luty

1. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za2001 r.

UGiM

2. Substancja mieszkaniowa - informacja o zasobach komunalnych.

3. Kalkulacja czynszu w mieszkaniach komunalnych.

4. Stawki czynszu za mieszkania komunalne.

5. Remont i inwestycje komunalne wykonane w 2001 r., plan na rok 2002.

6. Dodatki mieszkaniowe - informacja za 2001 r.

Marzec

1. Porządek publiczny i ochrona  - informacja ppoż za rok 2001:

UGiM

a) informacja Policji

Policja

b) informacja Straży Miejskiej

Straż Miejska

c) informacja OSP

OSP

Kwiecień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001

UGiM

Maj

1. Realizacja uchwaly w sprawie utrzymania czystości i porządku w gmiie i mieście Mirosławiec.

UGiM

2. Przygotowanie do terenu turystycznego.

teren

Czerwiec

1. Przygotowanie do skupu zbóż na terenie powiatu wałeckiego.

ODR

2. Informacja na temat realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.

UGiM

Wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonania  budżetu za I półrocze 2002 r.

Skarbnik

2. Podsumowanie pracy komisji.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/158/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 8 września 2001 r.

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na rok 2002

Termin

Tematyka

Uwagi

Styczeń

1. Analiza szczegółowego rozdysponowania środków w 2001 r. przeznaczonych na sport.

Dyrektor OKiS

2. Dyskusja na temat wysokości środków przeznaczonych w 2002 r.

Luty

1. Kalendarz imprez kulturalnych.

Dyrektor OKiS

2. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2001 r.

Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - Pani Hanna Iżyk, Policja

3. Program Profilaktyki i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

4. Budżet na 2002 r.

Skarbnik

Marzec

1. Strategia oświaty:

Dyrektorzy szkół

zajęcia ponadprogramowe

2. Przedszkole Samorządowe

Kwiecień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2001.

Skarbnik

2. Turystyka:

Dyrektor OkiS, UGiM

a) przygotowanie do sezonu

b) schroniska młodzieżowe

Starostwo Powiatowe

Maj

1. Zapoznanie się z arkuszami organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2002/2003

Dyrektorzy szkół

Czerwiec

1. Sport gminny.

Prezes klubu Mirstal

2. Wykorzystanie środków za rok bieżący.


3. Zapoznanie się z informacją na temat osiągnięć ucznió w sporcie.

Prezes UKS, Orliki, Keja

Wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2002 r.

Skarbnik

2. Podsumowanie pracy komisji.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/158/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 8 września 2001 r.

Plan pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Mirosławiec w 2002 r.

Styczeń

1. Kontrola problemowa  obiektów publicznych, stanowiących mienie gminy i miasta jak:


a) świetlice wiejskie


b) cmentarze


c) substancja mieszkaniowa stanowiąca mienie komunalne (wieś i miasto)


d) komunalne wysypisko śmieci 


2. Kontrola problemowa dotycząca całokształtu problematyki związanej z działalnością stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz spraw związanych z dożywianiem młodzieży szkolnej w roku 2001


Luty

1. Kontrola problemowa realizacji podjętych uchwał przez Zarząd Gminy i Miasta.


2. Kontrola dokumentów formalnoprawnych oraz stan zaawansowania inwestycji pod nazwą "rozbudowa Gimnazjum w Mirosławcu".


Marzec

1. Kontrola problemowa całokształtu wydatków budżetu gminy i miasta związanych z funkcjonowaniem i działalnością Rady Gminy i Miasta.


2. Ocena wykonania budżetu wraz z wypracowaniem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Gminy i Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2001 r.


Kwiecień

1. Kontrola problemowa stopnia realizacji inwestycji komunalnych na terenie gminy i miasta za 2001 r. oraz I kwartał 2002 r. wg wyszczególnienia:


a) remonty i budowa chodników


b) rozbudowa sieci instalacji kanalizacyjnej


Maj

1. Kontrola problemowa dot. całokształtu tematyki związanej z utrzymaniem czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie gminy i miasta w tym: realizacja podjętych uchwal Zarządu i rady w tym zakresie.


Czerwiec

1. Ocena stanu przygotowani gminy i miasta do sezonu turystycznego z uwzględnieniem:


a) bazy gastronomicznejb) bazy noclegowej


c) planu imprez kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych na sezon letni wraz z zabezpieczeniem finansowym na ich realizację


d) informacja turystyczna


Wrzesień

1. Wypracowanie wniosków KR dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2002 r.


2. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej z działalności za czas kadencji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij