W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXIII/130/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
status uchwały unieważniona

UCHWAŁA NR XXIII/130/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) oraz art. 4¹ ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. nr 35 poz. 230 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do Zarządzenia Nr XXIII/130/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 czerwca 2001 r.

Zasady usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

1. Zasady usytuowania sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w stosunku do istniejących już punktów sprzedaży nie stosuje się, jeżeli ich działalność prowadzona jest na podstawie dotychczas uzyskanych koncesji, jest zgodna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz.U. nr 35 poz. 230 ze zmian.) i nie powoduje zakłóceń porządku publicznego oraz zakłóceń działalności instytucji i organizacji chronionych.

2. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona jest w punktach o stałej zabudowie - w sklepach i zakładach gastronomicznych, których usytuowanie nie koliduje z obiektami kultu religijnego, zakładami opieki zdrowotnej i społecznej, obiektami szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, obiektami zajmowanymi przez organy ścigania, obiektami sportowymi, plażami i kąpieliskami zorganizowanymi.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu może odbywać się w godz. 6:00 - 22:00.

4. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona: - w sklepach branżowych z napojami alkoholowymi, - w wyodrębnionych stoiskach sklepów ogólnospożywczych oraz winno-cukierniczych.

5. W wyjątkowych przypadkach udziela się zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w godz. 22:00 - 6:00 w punktach, które nie są zlokalizowane w budynkach mieszkalnych i ich bezpośrednim sąsiedztwie.

6. Rada Gminy i Miasta Mirosławiec może wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Mirosławiec w związku z mającymi odbywać się w gminie ważnymi wydarzeniami o charakterze kulturalnym, religijnym, sportowym lub innym.

7. Wobec tego, że w Mirosławcu znajduje się Jednostka Wojskowa zasady związane z sytuowaniem miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Osiedla XXX-lecia LLPpodlegają zasięgnięciu opinii dowódcy garnizonu.

Powiadom znajomego