W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XXI/121/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
status uchwały obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXI/121/2001

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dz.U. nr 56 poz. 357 ze zmian.) uchwala się co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1

Dyrektor szkoły liczącej:


do 7 oddziałów

8

od 8 do 16 oddziałów

5

17 oddziałów i więcej

3

Wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów

7

2

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

8

§ 2. 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, korzystającym ze zniżki godzin nie przysługują godziny ponadwymiarowe.

2. Nauczycielom, o których owa w § 2 ust. 1 w szczególnych przypadkach podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Przewodniczący Zarządu może przyznać godziny ponadwymiarowe, w wymiarze nie przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zgodnie z posiadaną specjalnością.

§ 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ma również zastosowanie do nauczycieli, którzy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie. Powyższe prawo obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo a gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2001 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego