Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXI/118/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXI/118/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 ze zmian.) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 55 324 zł . Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Przeniesienie wydatków nie powoduje zmian w ogólnej kwocie budżetu.

§ 3. Traci moc załącznik nr 9 do uchwały nr XV/97/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004". Uchwala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r." stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a)  dochodami w kwocie 10 765 696 zł w tym: na plan finansowych dotacji na zadania zlecone i własne 901 578 zł.

b)  wydatkami w kwocie 9 857 218 zł w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 901 578 zł.

c)  wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 908 478 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2004 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/118/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 16 czerwca 2004 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenia

Zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

010Rolnictwo i łowiectwo


55 324


01095


Pozostała działalność


55 3246050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych


55 324

801Oświata i wychowanie

55 32480101


Szkoły podstawowe

55 324

Zespół Szkół w Mirosławcu

39 127
4440

Odpis na ZFŚS

39 127

Zespół Szkół w Piecniku

16 197
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

4 797
4440

Odpis na ZFŚS

11 400


OGÓŁEM

55 324

55 324


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/118/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 16 czerwca 2004 r.

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

1. Przemieszczenia wydatków budżetowych gminy i miasta.

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach oraz paragrafach dotyczą:

1) przemieszczenia wydatków inwestycyjnych budżetowych w planie finansowym UGiM z działu 010, rozdziału 01095 § 6050 w łącznej kwocie 55 324 zł, na dział 801, rozdział80101 § 4040 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpis na ZFŚS.

2. Zmiana załącznika nr 9 do uchwały nr XV/97/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. dotyczy:

1) zmniejszenia limitu wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdziale 01095 o kwotę 55 324 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargu na inwestycję dotyczącą "Budowy sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Jabłonowo".

W wyniku zmian limit wydatków na rok 2004 zmniejszy się ogółem o kwotę 55 324 zł tj. do wysokości 291 520 zł.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij