Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XX/114/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XX/114/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego prowadzonego przez Gminę Mirosławiec

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r.nr 67 poz. 329 ze zmian.) RadaMiejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego z tytułu:

1.  wyżywienia - w wysokości kosztów surowca zużytego do sporządzenia posiłków,

2.  miesięcznej opłaty stałej w wysokości:

1)  70 zł dla dzieci 3,4,5 letnich przebywających w przedszkoli 9,5 godzin dziennie,

2) 35 zł dla dzieci 6 letnich, realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, przebywających w przedszkolu 9,5godzin dziennie.

§ 2. Nie ponoszą opłaty stałej dzieci 6 letnie realizujące obowiązek przedszkolny w systemie pięciogodzinnym.

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1 ust. 2 przeznaczona jest na:

1. pokrycie kosztów realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczych i wychowawczych, wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2.  pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków;

3.  częściowe pokrycie kosztów związanych z eksploatacją budynku i urządzeń przedszkola.

§ 4. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie w wysokości pełnej stawki żywieniowej, po zgłoszeniu tego faktu z jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 5. Miesięczna opłata stała jest pobierana bez względu na nieobecność dziecka w przedszkolu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej na dany rok oraz w przypadku nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez cały miesiąc.

§ 6. Jeśli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata stała za drugie i następne dziecko wynosi połowę stawki określonej w § 1 ust. 2 pkt 1.

§ 7. Z usług żywieniowych przedszkola mogą korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc opłaty w wysokości:

1. kosztów surowca zużytego do sporządzenia posiłków ( nauczyciele - wychowawcy spożywający posiłki razem z dziećmi),

2.  kosztów surowca i kosztów przygotowania posiłków (pozostali pracownicy).

§ 8. Opłaty, o których mowa w § 1 i § 7 wnoszone są z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Traci moc uchwała nr XII/77/2000 Rady Gminy i MIasta Mirosławiec z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad finansowania Przedszkola Samorządowego z budżetu gminy oraz opłat za świadczenia przedszkola.

§ 11. Uchwała obowiązuje od dnia 1 września 2004 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij