Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXIX/213/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku leśnego

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podatku leśnego

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX/213/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 8 ustawy z30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 200 poz. 1682 ze zmian.) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie miasta i gminy Mirosławiec.

§ 2. 

1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

2.  Na inkasentów wyznacza się:

1)  we wsi Bronikowo-sołtys Marian Obrębski

2)  we wsi Hanki i Kolonia Hanki-sołtys Janusz Suberlak

3)  we wsi Jabłonowo i Jabłonkowo-sołtys Iwona Kłos

4)  we wsi Jadwiżyn-sołtys Janusz Fierkowicz

5)  we wsi Łowicz Wałecki-sołtys Stanislaw Kozaczuk

6)  we wsi Piecnik-sołtys Tadeusz Wilk

7)  we wsi Toporzyk-sołtys Genowefa Grabowska

3.  Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego ustala się w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.

4. Inkasenci wyznaczeni do poboru podatku, o którym mowa w pkt 1 mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat podatków na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 103.

5. Podatek pobrany przez inkasentów, o którym mowa w pkt 1 płatny jest SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na konto Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 następnego dnia po upływie terminu płatności raty. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.

6. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło inkaso należności.

7. W przypadku nieterminowej wpłaty zainkasowanych kwot wynagrodzenie płatne będzie do końca miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia się z pobranego podatku.

8. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 5, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.

§ 3. Podatek rolny z terenu miasta Mirosławiec i Mirosławiec Górny należy wpłacać w Spółdzielczym Banku Ludowym Złotów, Oddział Mirosławiec na konto Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/135/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku rolnego na terenie gminy i miasta Mirosławiec.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij