Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXIX/210/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXIX/210/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 poz. 95 ze zmian.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Mirosławiec:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 620 zł.

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 520 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 620 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 520 zł.

b) powyżej 5,5, t do 9 t włącznie:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 925 zł.

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 728 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 925 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 728 zł.

c) powyżej 9 t:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 1 040 zł.

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 832 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 1 040 zł.

-  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 832 zł.

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub większej niż 12 t:

- posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą:

a)  nie mniej niż 12 t i mniej niż 15 t-936 zł.

b)  nie mniej niż 15 t i więcej-1 252 zł.

- posiadających 3 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą:

a)  nie mniej niż 12 t i mniej niż 19-936 zł.

b)  nie mniej niż 19 t i mniej niż 23 t-1 248 zł.

c)  nie mniej niż 23 t i mniej niż 25 t-1 577 zł.

d)  nie mniej niż 25 t i więcej -1 577 zł.

- posiadających 4 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą:

a)  nie mniej niż 12 t i mniej niż 27 t-1 248 zł.

b)  nie mniej niż 27 t i mniej niż 29 t-1 654 zł.

c)  nie mniej niż 29 t i nie mniej niż 31 t-2 452,80 zł.

d)  nie mniej niż 31 t i więcej-2 452,80 zł.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do poniżej 12 t:

a) wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, nie posiadających katalizatora - 1352 zł.

b)  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie, posiadających katalizator- 1144 zł.

c)  wyprodukowanych po roku 1991, nie posiadających katalizatora- 1352 zł.

d)  wyprodukowanych po roku 1991 posiadających katalizator- 1144 zł.

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu (ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + naczepa) równej lub większej niż 12 t:

- równej 12 t do 36 t włącznie:

a) posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t i mniej niż 25 t-1 352 zł.

b) posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t i mniej niż 31 t-1 745 zł.

c) posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 31 t i więcej-1 739,92 zł.

- powyżej 36 t:

a) posiadający 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 36 t i mniej niż 40 t-1 745 zł.

b) posiadających 3 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów niemniej niż 40 t i więcej -2 288,44 zł.

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadaj a dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-  wyprodukowanych do roku 1991 włącznie-520 zł. wyprodukowanych po roku 1991 włącznie-624 zł.

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t z wyjątkiem związanych z działalnością rolnicza przez podatnika podatku rolnego:

a) posiadających 1 oś jezdną

- oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t i mniej niż 25t - 624 zł.

- oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 25 t i więcej

- 624 zł.

b) posiadających 2 osie jezdne oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów:

-  nie mniej niż 12 t i mniej niż 33 t-850 zł.

-  nie mniej niż 33 t i mniej niż 36 t-1292 zł

-  nie mniej niż 36 t i więcej-1526,32 zł.

c) posiadających 3 osie jezdne

- oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 12 t i mniej niż 36 t - 943 zł.

- oraz dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów nie mniej niż 36 t i więcej - 1 282 zł.

7)  od autobusów oraz samochodów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:

a) do 15 miejsc - 399,00 zł

b) równej lub wyżej 15 i mniej niż 30 miejsc - 718,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 560,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/137/2004 Rady Gminy i Miasta w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2006 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij