Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVII/204/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXVII/204/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 ze zmian.)oraz art. 18 ust. 2 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec, po zasięgnięciu opinii Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mirosławcu.

§ 2. Zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu, (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży są wydawane w granicach liczby (limitu) punktów sprzedaży ustalonej przez Radę Miejską w Mirosławcu.

§ 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży mogą być wydawane na sprzedaż prowadzoną w sklepach spożywczych, wydzielonych stoiskach innych placówek handlowych branży spożywczej i spożywczo-przemysłowej.

§ 4. Zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą być wydawane na sprzedaż prowadzoną w restauracjach, zajazdach, barach gastronomicznych, barach piwnych.

§ 5. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu, po uzyskaniu zgody organizatora imprezy i właściciela obiektu.

§ 6. W przypadku wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży dla placówek położonych w bezpośrednim sąsiedztwie:

1) szkoły, przedszkola,

2) obiektu kultu religijnego,

3) plaży, kąpieliska Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powinna zasięgnąć opinii kierownika, administratora obiektu wymienionego w pkt 1,2,3 lub Rady Sołeckiej.

§ 7. 

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży obejmują ogródki gastronomiczne stanowiące integralną część lokalu gastronomicznego, znajdujące się na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest lokal gastronomiczny lub punkt małej gastronomi.

2.  Sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa przeznaczonych do spożycia w ogródkach gastronomicznych nie stanowiących integralnej części lokalu gastronomicznego, może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia Burmistrza wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spełnieniu wymogów określonych niniejszą uchwałą.

§ 8. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany jest:

1) przestrzegać zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2) sprzedawać tylko tez rodzaj alkoholu na które otrzymał zezwolenie,

3) posiadać wywieszki umieszczone w widocznym miejscu o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim oraz szkodliwości spożywania alkoholu,

4) nie zezwalać na spożywanie napojów alkoholowych w sklepie i jego obrębie.

§ 9. Kontrolę nas przestrzeganiem zasad sprzedaży napojów alkoholowych prowadzą upoważnieni członkowie Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Straż Miejsko-Gminna.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 11. Traci moc uchwala nr XXIII/130/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 13. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij