Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVI/199/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXXVI/199/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Najemcy lokali nelżących do mieszkaniowego zasobu gminy opłacają czynsz, który obejmuje: koszty administrowania, koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię cieplną i elektryczną.

2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat za dostarczane media, w szczególności: centralne ogrzewanie, dostawy zimnej i ciepłej wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, wywóz nieczystości stałych, światło w piwnicy i antenę zbiorczą.

§ 2. Miesięczne stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego okresla w drodze Zarządzenia Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec kierując się następującymi zasadami:

1. czynsze ustalane dla zasobów nie mogą przekraczać 3% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w skali roku.

2. Podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela następuje corocznie z dniem 1 marca.

3. stawka czynszu za lokale mieszkalne uwzględniać będzie czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową wg następujących kryteriów:

1) Czynniki podwyższające:

a) 30% za centralne ogrzewanie,

b) 30% za łazienkę,

c) 30% za wc,

d) 30% za gaz przewodowy.

2) Czynniki obniżające:

a) 20% za brak oświetlenia naturalnego w kuchni,

b) 30% bez instalacji wodno-kanalizacyjnej,

4. Zakłada się w latach 2005-2008 średnioroczny wzrost stawki bazowej czynszu do poziomu:

1) 2006 r. - 1,00 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie,

2) 2007 r. - 1,05 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie,

3) 2008 r. - 1,11 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie.

5. Czynsz winien składać się w 60% z zaliczki na koszty eksploatacyjne i bieżące utrzymanie i w 40% na fundusz remontowy.

6. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego nie może przekraczać 50% stawki bazowej.

§ 3. Czynsz płacony jest do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na wskazane konto bankowe.

§ 4. Wynajmujący może podwyższyć stawke czynszu, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 7. Traci moc pkt. V załącznika nr 1 uchwały Nr XXXIX/171/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mirosławiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij