W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR XI/115/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2019.poz. 5554

UCHWAŁA
NR XI/115/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 r. poz. Dz.U z 2018 r. poz. 2244) uchwala się co następuje:

§ 1. 

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy i miasta w Mirosławiec: 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 836,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.247,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.409,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.833,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.859,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.979,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 851,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 972,00 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.112,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLV/369/2018 z dnia 29 października 2018 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

                 
                    

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/115/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 2 USTAWY


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inny system zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

     

12 

13 

1.193,00

1.262,00

13 

14 

1.262,00

1.392,00

14 

15 

1.392,00

1.527,00

15 

 

1.460,00

1.686,00

Trzy osie 

     

12 

17 

1.263,00

1.327,00

17 

19 

1.327,00

1.460,00

19 

21 

1.460,00

1.633,00

21 

23 

1.661,00

1.859,00

23 

25 

1.859,00

2.123,00

25 

 

2.123,00

2.123,00

Cztery osie i więcej 

     

12 

25 

1.686,00

1.859,00

25 

27 

1.859,00

1.992,00

27 

29 

2.123,00

2.256,00

29 

31 

2.256,00

3.238,00

31 

 

2.256,00

3.238,00

             

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/115/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 4 USTAWY


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Dwie osie 

     

12 

18 

1.793,00

1.859,00

18 

25 

1.859,00

1.925,00

25 

31 

2.123,00

2.325,00

31 

 

2.325,00

2.502,00

Trzy osie i więcej

     

12 

40 

2.325,00

2.502,00

40 

 

3.055,00

3.238,00

   

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/115/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2019 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt 6 USTAWY


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

Nie mniej niż 

Mniej niż 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

Jedna oś 

     

12 

18 

797,00

836,00

18 

25 

836,00

930,00

25 

 

930,00

997,00

Dwie osie 

     

12 

28 

1.142,00

1.262,00

28 

33 

1.194,00

1.327,00

33 

38 

1.726,00

1.859,00

38 

 

1.992,00

2.123,00

Trzy osie i więcej 

     

12 

38 

1.274,00

1.327,00

38 

 

1.726,00

1.859,00


 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


  

Powiadom znajomego