Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXV/229/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXV/229/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 51 ust. 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załacznik do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala sie roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/229/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Lp.

Termin

Tematyka

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

1.

Styczeń

1) Analiza realizacji wybranych uchwał podjętych przez Radę Miejską w roku 2012.

Burmistrz Mirosławca
Przewodniczący Rady Miejskiej

2.

Luty


1) Omówienie wniosków pokontrolnych z kontroli przepowadzonej w styczniu b.r. z Burmistrzem Mirosławca.

2) Przygotowanie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję w 2012 roku.Komisja Rewizyjna

3.

Marzec


1) Analiza realizacji umów dotyczących zimowego utrzymania dróg i chodników w Gminie i Mieście Mirosławiec za rok 2012/2013.


Burmistrz Mirosławca

4.

Kwiecień

1) Omówienie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Komisję w marcu b.r. z Burmistrzem Mirosławca


5.

Maj

1) Ocena wykonania budżetu gminy za 2012 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika
i Burmistrza Mirosławca.
2) Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie/nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Burmistrz
Mirosławca
   

Mirosławiec

3) Opracowanie wniosku do RIO

Komisja Rewizyjna


6.

Czerwiec

1) Analiza działalności świetlic wiejskich oraz dochodów i wydatków z tym związanych.

Dyrektor Ośrodka Kultury

7.

Sierpień

1) Omówienie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Komisję w czerwcu z Dyrektorem Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

2) Szczegółowa kontrola dokumentów przetargowych dotyczących przetargu na odbióri zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Mirosławiec.


Burmistrz Mirosławca

7.

Wrzesień


1) Omówienie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Komisję w miesiącu sierpniu z Burmistrzem Mirosławca.

2) Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013
Burmistrz Mirosławca

8.

Październik


1) Wypracowanie stanowiska komisji w sprawie stawek podatków.

2) Kontrola realizacji inwestycji pn. " Budowa świetlicy wiejskiej w Jadwiżynie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu".


Burmistrz Mirosławca

9.

Listopad


1) Omówienie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez Komisję w październiku.

2) Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2014 i wypracowanie wniosków komisji w tym zakresie.


Burmistrz Mirosławca

10.

Grudzień


1) Opracowanie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014.


Komisja Rewizyjna

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij