Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXV/227/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXV/227/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1143 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/227/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2012 rok

L.p

Data odbycia Sesji

Temat Sesji

Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie materiałów

Opinia Komisji Rady

1.

Styczeń

1) Rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki i Budżetu

2.

Luty

1) Informacja o realizacji uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016 oraz realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2012 roku.

2) Informacja o realizacji w 2012 roku uchwały Nr XXX/180/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasad polityki czynszowej.


Burmistrz Mirosławca


Komisja Gospodarki i Budżetu

3.

Marzec

1) Uchwalenie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.
2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.
3) Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności komisji w 2012
roku.
Burmistrz Mirosławca
Przewodniczący Komisji
Przewodniczący Komisji
Przewodniczący Komisji
Komisja Polityki
Społecznej
   

4) Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej z działalności Komisji w 2012 roku.4.

Kwiecień


1) Informacja na temat realizacji uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

2) Sprawozdanie z działalnoścu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3) Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015.


Burmistrz Mirosławca

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

Komisja Gospodarki i Budżetu
Komisja Polityki Społecznej

5.

Maj

1) Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LVI/339/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2)  Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.BurmistrzMirosławca

Komisja Polityki Społecznej

6.

Czerwiec


1) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

2) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2012 rok.
3) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 rok.


Burmistrz
MirosławcaOśrodek KulturyKomisja Rewizyjna


7.

Sierpień

1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec  za I półrocze 2013 roku.
2) Sprawozdanie z działaności Komisji Mieszkaniowej za 2012 rok i I połowę 2013 r.ZECWiK
Komisja Mieszkaniowa

Komisja Polityki Społecznej

8.

Wrzesień

1) Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 r.

2) Informacja na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.Burmistrz MirosławcaKomisja Gospodarki i Budżetu

9.

Październik

1) Podjęcie uchwał podatkowych na 2014 rok

Burmistrz Mirosławca

Komisje stałe Rady Miejskiej

10.

Listopad


1) Informacja na temat realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.

2) Sprawozdanie za rok 2012 z realizacji " Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011 - 2013."

3) Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

4) Informacja Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

5) Analiza oświadczeń majątkowych.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Burmistrz Mirosławca

Burmistrz Mirosławca,

Przewodniczący Rady MiejskiejKomisja Polityki Społecznej
Komisja Polityki Społecznej

11.

Grudzień

1) Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.
Burmistrz Mirosławca

Komisje stałe Rady Miejskiej

   


2) Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.

3) Uchwalenie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2014 rok.

4) Uchwalenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Przewodniczący Rady


Przewodniczący Komisji


Przewodniczący Komisji

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij