Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXV/224/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XXV/224/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113, Nr 102 poz.588,Nr 147 poz.881, Nr 149, poz.889),  art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, Nr 26 poz.134, Nr 94 poz.550, Nr 102 poz.588, Nr 134 poz. 777, 147 poz. 881, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz.1016, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.849) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Mirosławcu na wniosek Burmistrza Mirosławca uchwala, co następuje:

§ 1.  Na terenie Gminy Mirosławiec tworzy się 5 obwodów głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.  Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XXX/174/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 52 poz. 1148).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2012 

Rady Miejskiej w Mirosławcu 

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Podział Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer stałego obwodu głosowania

Numer okręgu wyborczego

Granice stałego obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

2

Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska

Zespół Szkół
ul. Wolności 21
78-650 Mirosławiec

3

Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna

5

Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów 5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-78, Zacisze

6

Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A

2

1

Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów parzyste 32-38, 39A-69B

Ośrodek Kultury

ul. Parkowa 1
78-650 Mirosławiec

4

Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Wolności numery domów 22-31C, nieparzyste 33-35, Zamkowa

7

Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia 

8

Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna 

11

Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości:
Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki,
   

Polne 
Sołectwo Orle - miejscowości Orle, Gniewosz,

 

3

9,10

Osada Mirosławiec Górny

Świetlica Środowiskowa

Osiedle XXX- lecia LLP 4/1
78-651 Mirosławiec Górny

4

12,13

Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Nieradź,
Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn, Sadowo, Setnica 
Sołectwo Bronikowo,
Sołectwo Próchnowo

Świetlica Wiejska
Hanki 47
78-650 Mirosławiec

5

14,15

Sołectwo Jabłonowo -miejscowości: Jabłonowo, Pilów, 
Sołectwo Jabłonkowo
Sołectwo Piecnik,
Sołectwo Toporzyk

Świetlica Wiejska

Piecnik 53
78-650 Mirosławiec

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij