Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXIV/209/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXIV/209/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Doroty Walerowicz na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu postanawia uznać skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Mirosławcu po zapoznaniu się ze skargą Pani Doroty Walerowicz na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu, którą według właściwości Najwyższa Izba Kontroli przesłała do Rady Miejskiej pismem z dnia 17 października 2012 r. w przedmiocie udzielania pomocy osobom bogatym oraz uzależnionym od alkoholu, oraz braku zainteresowania ze strony Kierownika MGOPS sposobu przeprowadzania wywiadów środowiskowych przez pracowników MGOPS, postanowiła uznać skargę za bezzasadną.

Stan faktyczny: Do Rady Miejskiej w Mirosławcu za pośrednictwem Najwyższej Izby Kontroli wpłynęła skarga Pani Doroty Walerowicz na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. W ramach postępowania skargowego Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu skierował skargę do zbadania przez Komisję Polityki Społecznej. O posiedzeniu Komisji skarżąca została powiadomiana pismem z dnia 14.11.2012 r. (znak: RM.1510.3.2012.LC). Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego, informując że sprawa zostanie zbadana podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej. W dniu 13.11.2012 r. Kierownik MGOPS w Mirosławcu Pani Danuta Czerniawska złożyła pisemne (znak: MGOPS.ADM.031.3.2012) wyjaśnienie dotyczące zarzutów zawartych w skardze Pani Doroty Walerowicz. Komisja Polityki Społecznej podczas posiedzenia w dniu 27 listopada 2012 r. przeanalizowała całą dokumentację oraz wysłuchała stron sporu.

Ustalenia: Rodzina Pani Doroty Walerowicz objęta jest wsparciem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od początku roku 1997. Pomoc świadczona jest w różnorakiej formie: zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności, zasiłków okresowych oraz dożywiania syna w szkole. Powodem przyznawania pomocy rodzinie jest długotrwałe bezrobocie Pani Doroty Walerowicz oraz jej męża. Z dokumentacji pracownika socjalnego nie wynika, aby któryś z członków rodziny Pani Walerowicz chorował.Ponadto Pani Dorota Walerowicz złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zakup żywności, a nie jak to zostało zawarte w skardze na zakup żywności i opału. Pani Dorota Walerowicz od wielu lat otrzymuje pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przyznawanego na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). Na pomoc w formie dodatku składa się również ryczałt za zakup opału. Wszystkie działania podejmowane przez pracownika socjalnego zmierzają wyłącznie do udzielenia pomocy i rozwiązywania problemów rodziny. W wyniku w/w ustaleń Komisja skierowala wniosek do Rady Miejskiej o uznanie skargi za bezzasadną.

Uzasadnieine prawne: Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.) określają zakres, tryb udzielania i wielkość pomocy. Art. 8 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, iż pomocy udziela się nie tylko osobom pozbawionym dochodów, lecz także rodzinom posiadającym dochód, jednakże dochód nie może przekroczyć kwoty 456 zł na osobę w rodzinie. Pani dorota Walerowicz nie została pozbawiona świadczeń, o które wnioskowała do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) regulują tryb prowadzenia postępowania administracyjnego oraz określają terminy załatwiania spraw. W wydawanych decyzjach zawarte zostało pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Pani Dorota Walerowicz nie skorzystała z tego prawa, w związku z tym decyzje stały sie prawomocne.

Pouczenie – zgodnie z art. 239 § 1 kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostanie uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, to zgodnie z przepisem art. 239 § 1 k.p.a. organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij