Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XIX/162/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mirosławca

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Wiesława Kijak na działalność Burmistrza Mirosławca postanawia się uznać skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Miejska w Mirosławcu po zapoznaniu się ze skargą złożoną do Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2012 r. przez Pana Wiesława Kijaka na działalność Burmistrza Mirosławca - organ podatkowy w przedmiocie nierównego traktowania podatników oraz zasad określania i poboru podatku od nieruchomości postanowiła uznać skargę za bezzasadną.

Uzasadnienie faktyczne: Do Rady Miejskiej w Mirosławcu wpłynęło pismo Pana Wiesława Kijaka zawierające wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat podatku od nieruchomości płaconego przez jedną z firm działających na terenie Gminy Mirosławiec oraz skarga na działalność Burmistrza Mirosławca. Sprawa dotycząca udzielenia informacji została przekazana według właściwości Burmistrzowi Mirosławca. Skarżący został powiadomiony o tym fakcie, jak również o terminie rozpatrzenia skargi przez Rady Miejską w Mirosławcu.

W ramach postępowania skargowego Przewodniczący Rady Miejskiej skierował skargę do zbadania przez Komisję Rewizyjną.

W dniu 22 maja 2012 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Referacie Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu w zakresie złożonej skargi oraz przeanalizowała kopię dokumentów załączonych do skargi przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacynych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Wobec powyższego w związku ze złożoną skargą na działalność Burmistrza Mirosławca Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu w zakresie zarzutów zawartych w skardze. Podczas kontroli Komisja Rewizyjna przeanalizowała dokumenty dołączone przez skarżącego do skargi - decyzje i nakazy płatnicze oraz dokumenty z Urzędu, które w zakresie przedmiotu kontroli mogły zostać udostępnione przez kontrolowanego. Komisja zapoznała się również z ustnymi wyjaśnieniami Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych zatrudnionego w Urzędzie.

Zgodnie z art. 293 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Ponadto art. 298 i 299 cytowanej ustawy w katalogu podmiotów, któremu mogą zostać udostępnione informacje zawarte w aktach spraw podatkowych nie wskazują Komisji Rewizyjnej. W związku z czym Komisja nie miała do nich wglądu.

Na podstawie przeanalizowanych materiałów zarówno ze strony skarżącego jak i kontrolowanego Komisja

Rewizyjna nie znalazła potwierdzenia zarzutów zawartych w skardze.

Wobec powyższego skargę należy uznać jako bezzasadną.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij