Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 r.

Status uchwały Unieważniona

Treść

UCHWAŁA NR XVIII/150/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2012 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 141.904 zł .Zmiany zawiera załącznik nr 1. 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 66.904 zł Zmiany zawiera załącznik nr 2. 

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 155.175 zł Zmiany zawiera załącznik nr 3. 

§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XVII/ 146/ 2012 z dnia 29 marca 2012 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 4. 

§ 5. Zmniejsza się dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 32.500 zł 

§ 6. Zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu o kwotę 32.500 zł 

§ 7. Zwiększa się dotacje na: 

a) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 5.000 zł, 

b) dofinansowanie transportu i utylizacji azbestu o kwotę 5.000 zł 

§ 8. Zmniejsza się dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych o kwotę 10.000 zł 

§ 9. Zmniejsza się dotację dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu” o kwotę 30.750 zł 

§ 10. Przyznaje się pomoc rzeczową dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu w kwocie 30.750 zł 

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: 

a) dochodami w kwocie 17.110.688,66 zł , w tym: 

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne  2.374.272 zł  

b) wydatkami w kwocie 18.169.085,78 zł, w tym: 

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2.374.272 zł  

c) wynikiem finansowym (deficyt) w wysokości 1.058.397,12 zł Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1,2,3 do Uchwały Nr XVIII/150/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zalacznik1,2,3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/150/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zalacznik4.pdf

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij