Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1984z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084"

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1984z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084"

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XVII/148/2012

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Powiatu Wałeckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1984z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084"

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec pomoc finansową dla Powiatu Wałeckiego z przeznaczeniem na realizacje zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1984z m. Mirosławiec wraz z kanalizacją deszczową w km: 16+126 ÷ 17+084 w wysokości 599 200,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2012 rok, w wysokości 599 200,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczania środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Powiatem Wałeckim, a Gminą i Miastem Mirosławiec. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Burmistrza Mirosławca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij