Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Status uchwały Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 51 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załacznik do Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1343,1344; z 2013 r.  poz. 2557) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

L p

Termin

Tematyka

Osoba odpowiedzialna

1.

Styczeń

1) Kontrola realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Mirosławiec za 2013 rok oraz analiza dochodów i wydatków związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców.

Pracownik merytoryczny,
Burmistrz Mirosławca

2.

Luty

1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w styczniu 2014 r. z Burmistrzem Mirosławca oraz stroną umowy.
2) Analiza realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez KR w latach 2011-2013.


Burmistrz Mirosławca

Kierownik kontrolowanej jednostki

3.

Marzec

1) Kontrola finansowa MGOPS w Mirosławcu za 2013 rok.
Opracowanie sprawozdania KR z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku.

Kierownik MGOPS

4.

Kwiecień

1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w marcu 2014 r z kierownikiem MGOPS.
2) Omówienie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach 2011-2013 ze stronami, których one dotyczyły, jeśli Komisja skierowała do nich swoje zastrzeżenia w danym zakresie.
3) Analiza i ocena bieżącego przygotowania szkoły podstawowej w Mirosławcu do przyjęcia i edukacji sześciolatków w roku szkolnym 2014/2015.

Kierownik MGOPS

Kierownik kontrolowanej jednostki

Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu

5.

Maj

1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2014 r z Dyrektorem Zespołu Szkół w Mirosławcu.
2)Ocena wykonania budżetu gminy za 2013 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika i Burmistrza.
3)Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.
4)Opracowanie wniosku do RIO.

Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu

Skarbnik, Burmistrz Mirosławca

6.

Czerwiec

1) Kontrola finansowa Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Księgowy OK,
Dyrektor OK.

7.

Sierpień

1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2014 r z Dyrektorem OK w Mirosławcu.
2) Kontrola realizacji wybranych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez UM w Mirosławcu w 2013 roku.

Dyrektor OK w Mirosławcu

Pracownik merytoryczny

8.

Wrzesień

1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2014 r z Burmistrzem Mirosławca.
2) Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 r.
3) Kontrola realizacji wybranego zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2013 przez OK w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca

Skarbnik i Burmistrz Mirosławca

Dyrektor OK w Mirosławcu

9.

Październik

1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2014 roku z Dyrektorem OK w Mirosławcu


Dyrektor OK w Mirosławcu

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij