Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR VII/82/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec

Treść

UCHWAŁA NR VII/82/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dietę dla sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec w wysokości 250 zł miesięcznie.

§ 2. 

1. W przypadku nieobecności sołtysa na zebraniu sołtysów organizowanym przez Gminę, wysokość diety ulega pomniejszeniu o 10% za każdą nieobecność.

2. W przypadku pełnienia funkcji sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.

3. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze sołtysa do dnia zaprzestania pełnienia funkcji wskutek odwołania, upływu kadencji lub rezygnacji.

§ 3. Diety wypłacane są miesięcznie w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstało prawo do diety, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij