W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uchwała nr III/50/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 867

                                   UCHWAŁA
NR III/50/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 7.152,11 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.513,11 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 7.152,11 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.513,11 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 518.191,50 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 26.704.844,53 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,

b) wydatkami w kwocie 26.603.583,11 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 101.261,42 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętego kredytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/50/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/50/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/50/2019

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zalacznik3.pdf

Powiadom znajomego