Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR II/32/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok.

Status Obowiązująca

Treść

UCHWAŁA NR II/32/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik do uchwały Nr II/ /2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2019 rok


Lp.


Data odbycia sesji


Temat sesji

Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie materiałów

Opinia komisji Rady Miejskiej

1.


Styczeń

1)Uchwalenie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki i Budżetu

2.Luty

1)Informacja nt. realizacji w 2018 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

2)Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2018 r.


ZECWiK w Mirosławcu
Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki i BudżetuKomisja Polityki Społecznej

3.Marzec

1)Uchwalenie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

2)Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.Burmistrz Mirosławca
Komisja Polityki Społecznej


Komisja Gospodarki i Budżetu

4.
Kwiecień

1)Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym

2)Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2018 roku.

3)Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

4)Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Burmistrz Mirosławiec


Kierownik MGOPS w Mirosławcu

Komisja Gospodarki i Budżetu
Komisja Polityki Społecznej

   

5)Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

   

5.

Maj

1)Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Burmistrz Mirosławca

Komisja Polityki Społecznej

6.
Czerwiec

1)Raport o stanie Gminy za 2018 rok.

2)Rozpatrzenie sprawozdania w wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

3)Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2018 rok.

4)Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2018 rok.

5)Sprawozdanie z realizacji Uchwały XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.


Burmistrz MirosławcaDyrektor Ośrodka Kultury


Dyrektor Biblioteki Publicznej


Burmistrz Mirosławca


Komisja Rewizyjna


Komisja Polityki Społecznej

7.

Sierpień

1)Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 r.

Dyrektor PUP w Wałczu

Komisja Polityki Społecznej

8.


Wrzesień

1)Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 roku.

Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki i Budżetu

9.Październik

1)Raport z monitoringu w 2018 roku Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

2)Podjęcie uchwał podatkowych na 2020 rok.

Kierownik MGOPS w MirosławcuBurmistrz Mirosławca

Komisja Polityki SpołecznejKomisje stałe

10.Listopad

1)Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

2)Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

3)Analiza oświadczeń majątkowych.


Burmistrz MirosławcaPrzewodniczący Rady

Komisje stałe

11.

Grudzień

1)Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

2)Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

Burmistrz Mirosławca

Przewodniczący Rady


   

3)Uchwalenie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

4)Uchwalenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.


Przewodniczący Komisji


Przewodniczący Komisji

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij