W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR II/17/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
status uchwały obowiązująca

Dz.U.Woj.Zachpom. 2019 r. poz. 54

                                    UCHWAŁA
NR II/17/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 27.809,91 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 27.809,91 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie 81.744,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 180.149,42 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 29.548.518,89 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.355.466,30 zł,

b) wydatkami w kwocie 30.462.474,40 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.355.466,30 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 913.955,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech


1)Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/17/2018

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Zmniejszenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 79.821,67 zł z tytułu:

- zrealizowanych dochodów z tytułu kar za nieterminowe opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r. (rozdział 75618 § 0570) w kwocie 3.600,00 zł,

- odsetek od środków budżetowych (rozdział 75814 § 0920) w kwocie 55.000,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdziały 80101, 80110 §§ 0690, 0750, 0830, 0870, 0960, 0970) ogółem w kwocie 6.488,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0750, 0950, 0970) ogółem w kwocie 1.495,00 zł,

- zrealizowanych dochodów nieujętych w planie finansowym Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0660, 0670, 0960) ogółem w kwocie 13.018,00 zł,

- wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie - środki ochrony środowiska (rozdział 90019 §§ 0690, 0920) ogółem w kwocie 220,67 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 107.631,58 zł z tytułu;

- niezrealizowanych dochodów z tytułu wpływów udziałów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020) w kwocie 57.631,58 zł,

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018 dotyczących projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem działań na rok 2019 (rozdział 85395 §§ 2057, 2059) w kwocie 50.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 27.809,91 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 24.821,67 zł z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4210) ogółem w kwocie 6.488,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 4010, 4260) ogółem w kwocie 1.495,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 4210, 4220, 4240) ogółem w kwocie 13.018,00 zł,

- dofinansowanie wydatków związanych z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci (rozdział 85154 § 4300) w kwocie 3.600,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z ochroną środowiska (rozdział 90003 § 4300) w kwocie 220,67 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 52.631,58 zł z przeznaczeniem na:

- realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2018 dotyczących projektu „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem działań na rok 2019 (rozdział 85395 §§ 421, 430) ogółem w kwocie 52.631,58 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 27.809,91 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia dochodów.

Przemieszczenia dochodów wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 grudnia 2018 r. ogółem w kwocie 81.744,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 grudnia 2018 r. ogółem w kwocie 180.149,42 zł z tego na:

- zadanie pn. "Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja projektowa (rozdział 01010 § 6050) w kwocie 40.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup kruszywa i na zakup usług remontowych dróg gminnych (rozdział 60016 §§ 4210, 4270) ogółem w kwocie 92.972,00 zł,

- zakup środków dydaktycznych na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80150 § 4240) w kwocie 1.800,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 10.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup dekoracji bożonarodzeniowych (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 4.539,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup usług - czyszczenia stawów we wsi Jabłonowo, Toporzyk i naprawy chodników (rozdział 90095 § 4300) w kwocie 29.381,42 zł,

- zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu„ - na opłatę dla ENEA Operator za wzrost mocy przyłączeniowej (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 1.457,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Powiadom znajomego