W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

UCHWAŁA NR I/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
status uchwały obowiązująca
Dz.U.Woj.Zachpom. 2018 r. poz. 5481

                                             UCHWAŁA NR I/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 4.638,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 151.010,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 58.522,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/376/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr4.
§ 5. Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu w wysokości 15.000,00 zł.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 29.667.627,06 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.446.764,56 zł,
b) wydatkami w kwocie 30.581.582,57 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.446.764,56 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 913.955,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr CzechZałączniki

Zał. nr 1 pdf, 211 kB
Zał. nr 2 pdf, 223 kB
Zał. nr 3 pdf, 183 kB
Zał. nr 4 pdf, 306 kB

Powiadom znajomego