Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XLIV/365/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693)

Status Obowiązująca

Treść

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2018 r. poz. 4375                                                         UCHWAŁA NR XLIV/365/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 127.165,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 540.136,12zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 216.694,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Wolności 2018" w wysokości 35.000,00 zł.
§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki - "Wędrówki w pięciu wymiarach" w wysokości 14.000,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 29.388.769,86 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.239.855,36 zł,
b) wydatkami w kwocie 29.991.353,37 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.239.855,36 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 602.583,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech

Załączniki

zał.1 pdf, 217 kB metryczka
zał.2 pdf, 226 kB metryczka
zał.3 pdf, 188 kB metryczka
zał.4 pdf, 302 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij