W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

UCHWAŁA NR XLIV/365/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693)
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Dz.Urz.Woj.Zachpom. 2018 r. poz. 4375                                                         UCHWAŁA NR XLIV/365/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 1000, 1349 i 1432) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 127.165,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 540.136,12zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 216.694,00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/356/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 17 sierpnia 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2018 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Przyznaje się dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na organizację zadania pn. "Festiwal Wolności 2018" w wysokości 35.000,00 zł.
§ 6. Przyznaje się dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki - "Wędrówki w pięciu wymiarach" w wysokości 14.000,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 29.388.769,86 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 7.239.855,36 zł,
b) wydatkami w kwocie 29.991.353,37 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 7.239.855,36 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 602.583,51 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Piotr Czech

Załączniki

zał.1 pdf, 217 kB
zał.2 pdf, 226 kB
zał.3 pdf, 188 kB
zał.4 pdf, 302 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane