W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

PODSTAWA PRAWNA:

art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021.735) oraz art. 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2021.709), Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
 2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) -
  w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11,00 zł,
 • za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Bez zbędnej zwłoki.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:

 1. Sprawy załatwia się w pokoju  4 , tel.67 259 6162
 2. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia).
 3. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
 4. Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski wg miejsca zamieszkania strony:

 

  1. osoba mieszkająca za granicą składa wniosek w:
   Sądzie Okręgowym w Warszawie
   VII Wydział Cywilny Rejestrowy
   al. Solidarności 127
   00-898 Warszawa
  2. osoba mieszkająca w Mirosławcu składa wniosek w:
   Sądzie Okręgowym w Koszalinie
   ul. Waryńskiego 7, 75-950 Koszalin

Załączniki

Powiadom znajomego