W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Referat Organizacyjno Prawny

Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście
pocztą
faxem
elektronicznie
 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście
pocztą
elektronicznie

Wymagane dokumenty

1)      Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa
2)      Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul. Wolności 37,78-650 Mirosławiec

bądź

EPUAP : /3127033/skrytka

Opłaty

17 zł  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na konto  Urzędu Miejskiego  w Mirosławcu  SBL Złotów O/Mirosławiec Nr 57894110320092293720000020 lub w Biurze Obsługi Interesanta

Podstawa prawna
1.  USTAWA z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.
2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3.USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Dnia 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r.  o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

1) pełnili funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat, uzyskali odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 
Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia, należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

W związku z powyższym Burmistrz Mirosławca, na podstawie posiadanych dokumentów   wydaje  zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miejskiego, Burmistrz Mirosławca wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Urszula Dmytrasz tel. 67 259  61 82


Powiadom znajomego