W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     

 

Wymagane dokumenty

1)      Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (wzór w załączniku)

2)      Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

e-mail: urząd@miroslawiec.pl

Opłaty

17 zł  - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się  na konto  Gminy Mirosławiec  BS Złotów O/Mirosławiec Nr 57894110320092293720000020 lub w Biurze Obsługi Interesanta

Dowód zapłaty należy  dołączyć do wniosku lub  dostarczyć na stanowisko merytoryczne - pokój nr 3, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

  1)  pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje  i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)  jednostki budżetowe;

  3)  jednostki samorządu terytorialnego;

  4)  organizacje pożytku publicznego, - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5)  osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.     

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - maksymalnie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1.  Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741),

2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021.735).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o warunkach zabudowy ( jeśli została wydana)

Odbiór zaświadczenia następuje:

-          osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,

-          pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 2, tel. 067)259-62-66.

Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu

Załączniki

Powiadom znajomego