W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Rozgraniczenie nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

   
 
 

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

     

 

Wymagane dokumenty

1.       Wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli (wzór w załączniku),

2.       Oryginały wypisów z rejestru gruntów na działkę wnioskodawcy

3.       Oryginały odpisów z księgi wieczystej na działkę wnioskodawcy

4.       Mapa z zaznaczeniem granic podlegających rozgraniczeniu,

Zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

Opłaty

1.  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

- za wydanie decyzji – 10 zł (wg załącznika do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; część I pkt 53)

- za udzielone pełnomocnictwo – 17 zł (wg załącznika do ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; część IV)

2.    Obowiązek zapłaty ewentualnych kosztów postępowania powstaje z chwilą ostateczności postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania, które w przypadku powstania takich kosztów zostanie wydane jednocześnie  z wydaniem decyzji.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego geodetę uprawnionego, które to czynności mogą trwać kilka miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 30  ust. 1  Ustawy  z   dnia  17 maja  1989 roku  -  Prawo  geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453),

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U.2021.735).

Tryb odwoławczy

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Dodatkowe informacje, uwagi

W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów   wnioskodawca  zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od  daty otrzymania wezwania.

Odbiór postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego następuje:

- osobiście przez wnioskodawcę lub upoważnioną osobę,

- pocztą na wskazany przez wnioskodawcę adres.

 

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 2, tel. 067 259 62 66

Załączniki

Powiadom znajomego