W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

Sposoby odbioru dokumentów

osobiście

pocztą

elektronicznie

   

      

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu złożony przed upływem terminu płatności tzn. do 31 marca roku kalendarzowego za który ma być przyznana bonifikata. ( wzór w załączeniu ).

Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste ( przez wszystkich członków gospodarstwa domowego)

  Dokumentami takimi są:
- zaświadczenia o zarobkach
- odcinek emerytury lub renty
- zaświadczenie o świadczeniach pomocy społecznej
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych
- alimenty
- stypendia i inne
W przypadku niezarejestrowania jako osoba bezrobotna- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Bonifikata przysługuje:

1. jeżeli nieruchomość przeznaczona jest lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe,

2.  jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osobę utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych albo grupę osób spokrewnionych i niespokrewnionych , wspólnie zamieszkujących, utrzymujących się i pozostających w faktycznym związku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

 Termin i sposób załatwienia:

 30 dni od złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami.

 Wynikiem załatwienia sprawy jest udzielenie lub odmowa udzielenia 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Opłata:

 Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

 Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020.1990 ze zm.)

 Dodatkowe informacje, uwagi

 W razie wątpliwości dotyczących uzyskanego dochodu, użytkownik wieczysty może zostać wezwany do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 2, tel. 067 259 62 65

Załączniki

Powiadom znajomego