W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
  1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

 

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

  1. Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek najemcy o nabycie lokalu (wzór w załączniku)
2. Kserokopia decyzji o przydział lokalu mieszkalnego lub umowa o najem lokalu

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

 e-mail: urzad@miroslawiec.pl

 Opłaty:

 Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia około 3 miesięcy.

Postępowanie wszczyna się na wniosek najemcy. W przypadku pierwszego lokalu w budynku, procedurę sprzedaży rozpoczyna się od sporządzenia inwentaryzacji lokali. Na podstawie wykonanych kart inwentaryzacyjnych Urząd Miejski występuje do Starosty Wałeckiego w Wałczu o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali (zaświadczenie jest jednym z dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego). Zgodnie z kartą inwentaryzacyjną Urząd Miejski zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu mieszkalnego. Rzeczoznawca przy wycenie lokalu bierze pod uwagę  nakłady wykonane przez najemcę, pod warunkiem że przedstawi on faktury potwierdzające ten fakt. Nakłady zostają  zaliczone na poczet ceny nabycia.  Burmistrz w drodze Zarządzenia przeznacza do zbycia lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Wykaz nieruchomości wywieszany jest na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu ogłasza się w prasie lokalnej oraz podaje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu sporządza się  Protokół Uzgodnień, który zawiera  między innymi  kwotę jaką musi uiścić najemca za kupno lokalu mieszkalnego na rzecz Gminy. Kwota do zapłaty ustalona jest na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego  z uwzględnieniem bonifikaty ustalanej uchwałą przez Radę Miejską w Mirosławcu. Protokół Uzgodnień  jest  podstawą zawarcia umowy notarialnej, który kończy załatwienie sprawy. Kwota za kupno lokalu winna być uiszczona na konto Gminy  najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Koszty notarialne ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 ze zm.)
  2. Art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2020.1990 ze zm.)
  3. Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3  ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali  (Dz. U.2020.1910 ze zm.)

 Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi:

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3 tel. 067 259-62-66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego