W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Referat Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
  1. Sposoby dostarczenia dokumentów

osobiście

 

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

  1. Sposoby odbioru dokumentów 

osobiście

pocztą

faxem

elektronicznie

       

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek użytkownika wieczystego bądź w przypadku współużytkowania- wszystkich współużytkowników wieczystych,
2. Odpis z księgi wieczystej (aktualny).

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1,

Urząd Miejski w Mirosławcu,

 ul Wolności 37,78-650 Mirosławiec

 Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 10,00 zł. oraz koszt wyceny prawa użytkowania wieczystego i prawa własności.

Termin i sposób załatwienia:

Po otrzymaniu wniosku Gmina zleca biegłemu wycenę wartości prawa użytkowania wieczystego i prawa własności działki  będącej przedmiotem przekształcenia. Po jej otrzymaniu  zawiadamia wnioskodawcę o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tym temacie. Następnie wydana jest decyzja Burmistrza Mirosławca o odpłatnym  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz postanowienie Burmistrza o kosztach poniesionych przez Gminę , którą to kwotę  wnioskodawca winien wnieść na konto Gminy. W momencie, gdy decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanie się prawomocna, wnioskodawca składa wniosek do Sądu Rejonowego V Wydziału Ksiąg Wieczystych  w Wałczu wraz z decyzją o zmianę wpisu w swojej księdze wieczystej. Opłata sądowa wynosi  200 zł., którą uiszcza wnioskodawca na konto sądu.

Termin załatwienia sprawy w Urzędzie 30 dni.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. 2020.2040)
  2. Uchwała Nr XXI/130/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 49, poz. 1085)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie w trybie przepisów Kpa.

Dodatkowe informacje, uwagi:

Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
- które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele mieszkaniowe w wysokości 90%
- które są wykorzystywane lub przeznaczone na cele rolne w wysokości 90%
- które są zabudowane garażami w wysokości 90%

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:
1) Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy tj. 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych oraz osoby fizyczne będące następcami prawnymi tych osób.
2) Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, w zamian za wywłaszczenie lub przyjęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz osoby fizyczne będące ich następcami prawnymi.
3) Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego – stosuje się również do osób, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy oraz osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi.

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi Agnieszka Pilarska, pokój nr 3, tel. 067 259-62-66.

Załączniki

Powiadom znajomego