W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE REKOMPENSUJĄCE UTRACONE WYNAGRODZENIE LUB DOCHÓD ŻOŁNIERZOM REZERWY ODBYWAJĄCYM ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ OSOBOM PRZENIESIONYM DO REZERWY NIEBĘDĄCYCH ŻOŁNIERZAMI REZERWY

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Obronność
Komórka odpowiedzialna Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód.

2.     Załączniki:

zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych – określające okres ćwiczeń oraz wysokość wypłaconego uposażenia,
zaświadczenie od pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika, wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego (kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21; zaświadczenie powinno zawierać informację o formie zatrudnienia oraz, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone,
zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego osobie prowadzącej działalność gospodarczą (kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy podzielona przez 252  i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych),
zaświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolniczej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta ( kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2020.333) gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszona na podstawie art. 18 ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.).
OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

BOI – pok. Nr 1 (parter) 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wypłata świadczenia rekompensującego.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, pok. nr 4, tel. 0-67-259-62-61.UWAGI:

Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego składa się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o otrzymane uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna: art. 119a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U.2021.372) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r.. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 881)

Załączniki

Powiadom znajomego