W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

KONIECZNOŚĆ SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY PRZEZ ŻOŁNIERZA LUB OSOBĘ PODLEGAJĄCĄ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Obronność
Komórka odpowiedzialna Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o uznanie konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w którym zamieszcza się:
- nazwisko i imię /imiona/ numer PESEL, adres zamieszkania osoby oraz stopień jej pokrewieństwa względem członka rodziny,
- nazwisko i imię /imiona/ numer PESEL oraz adres zamieszkania członka rodziny,
- uzasadnienie konieczności sprawowania przez osobę bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

2. Załączniki:
- oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki,
- ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności – w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
- oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej,
- oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny- w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
BOI Urzędu Miejskiego - pok. nr 1 (parter).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową za zwrotnym  potwierdzeniem odbioru.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, pok. nr 4, (parter) tel. 67- 259-62-61.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się  do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:
1. Odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia tej służby na jej udokumentowany wniosek ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nią zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu – na czas sprawowania tej opieki, z zastrzeżeniem ust. 4 (art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy).

2. Wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące członka rodziny.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania. 

Podstawa prawna:

- art. 39 ust.1pkt.3, art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity:  Dz.U.2021.372), - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. nr 64, poz. 333)

Załączniki

Powiadom znajomego